Vaak begint het met luisteren naar jezelf én de ander...

Een nieuw jaar. En dus ook een nieuw begin. Het is altijd een beetje spannend, toch? Voor ons, binnen de organisatie, bewoog en beweegt er alvast heel wat. In 2023 sloeg Jos Gyssels na 20 jaar Avansa en dus in zijn pensioen nieuwe wegen in, onze nieuwe collega Sofie Verspeeten is ingewerkt en aan de slag als educatief medewerker. Tegelijk betekent 2024 voor onze werking een voorbereidingsjaar op de fusie met Avansa Waas en Dender en de nieuwe beleidsperiode 2026-2030.

5 voorwoord

Maar ook extern zal er heel wat bewegen. 2024 is een verkiezingsjaar met maar liefst 5 stemmingen, gevat op 2 dagen en dit voor de 1ste keer zonder stemplicht. De hele sociaal-culturele sector neemt initiatieven om zoveel mogelijk burgers te informeren over de verkiezingen, het burgerschap ende werking van de democratie zodat iedere stem kan vertegenwoordigd worden, ook die van kansengroepen. Avansa sluit zich daarbij uiteraard aan.

De internationale en nationale maatschappelijke en ecologische crisissen zijn in 2023 niet gaan liggen; integendeel, ze lijken elkaar steeds sneller op te volgen. Pijn, moedeloosheid, angst worden makkelijk getriggerd op collectief en individueel niveau. Het is belangrijk dit een plaats te geven, te uiten, zonder oordeel.

Want dààr begint het: met luisteren naar jezelf én de ander, met respect voor de draagkracht en ruimte, voor nieuwsgierigheid naar wat er over de muurtjes tussen elkaar te vinden is als gedeelde nood, focus, goesting. Met blijheid over de momenten van verbinding die dan ontstaan. Het is op die gedeelde grond dat nieuwe initiatieven en vernieuwde hoop ontstaan.

Hoe klein ook, iedere actie tot verbinding met de ander, je omgeving, de planeet telt. “Het is door de tranen te lossen, dat je kan stralen - zoals de diepte van het donker, de sterkte van het licht kan bepalen.”


Eva Buyst,
Coördinator Avansa Vlaamse Ardennen-Dender

2024 belooft dus een jaar vol licht te worden!
Datum bericht ma 29 januari '24