Zesde bijeenkomst van het Kerk in het Midden-Netwerk in Ooike

Op zaterdag 16 december waren we te gast in het Erfgoedhuis Wortegem-Petegem (voormalige Sint-Amanduskerk, Ooike) voor het zesde en tevens laatste Kerk in het midden netwerk moment.

DSC02414

Kerk in het midden–Netwerk is het Lerend netwerk over herbestemming van kerken.

We mochten maar liefst een 50-tal deelnemers verwelkomen, waarvan veel bekende gezichten, maar ook enkele nieuwe. Allemaal mensen die van elkaar willen leren en inspiratie zoeken voor de eigen neven- of herbestemming van hun kerk.

Het centrale thema voor dit lerend netwerk was niet toevallig ‘erfgoed’ in en rond kerkgebouwen. We kregen van gastvrouw Annie en gastheer Frans het verhaal over het prille ontstaan van Erfgoedhuis Bouveloo. Meteen een inspirerende opener voor de rest van de voormiddag. Ineke van erfgoedcel Variant en Bert van Parcum gaven aaneensluitend een uiteenzetting over de bestemming van en zorg voor de collectie religieus erfgoed.

Als afsluiter van de voormiddag was er een erfgoedmarkt waar er uitvoerig werd uitgewisseld, vragen gesteld, geluisterd naar de verschillende initiatieven over het behoud en beheer van erfgoed: hoe maak je een collectie- en bestemmingsplan, waarvoor kan je de toolbox Kerk in het midden voor inzetten, hoe werken de erfgoedcellen, … .

Kortom een volle voormiddag met veel uitwisseling en lekker eten.

We vertrokken met een gevoel dat we via netwerkmomenten als deze ervoor kunnen zorgen dat er een breed draagvlak ontstaat om een duurzame toekomst te geven aan het kerken patrimonium in Oost-Vlaanderen.

Datum bericht di 19 december '23