Vacature freelance begeleider Babbelonië (M/V/X)

Voor de ondersteuning van haar werking is Avansa op zoek naar een freelance begeleider voor het project Babbelonië

Babbelonie 50040832432 o

We zoeken een enthousiaste begeleider voor de nieuw te starten Babbeloniëgroep te Lede.

Vanaf januari 2022 zal elke vrijdag van 9u tot 11u in het centrum van Lede een Babbelonië samenkomen behalve in de schoolvakanties.

In Babbelonië ontmoeten Nederlandstaligen en anderstaligen elkaar. We praten in groepjes over alledaagse dingen: kinderen en ouderen, feesten, ziekte en gezondheid, werk... Of we koken samen, maken een wandeling, nemen deel aan een buurtfeest, bezoeken een museum...

Op www.babbelonië.be vind je info over Babbelonië.

Je kandidatuur kan je mailen naar marijke.verleyen@avansa-vlad.be tot 7 november 2022.

Vrijdagvoormiddag 19 november zullen de sollicitatiegesprekken plaatsvinden. Hou alvast deze datum vrij in je agenda.


Profiel

De begeleider moet…

… de Nederlandse taal beheersen.

… over (ped)agogische vaardigheden beschikken.

… in staat zijn om groepen te enthousiasmeren, motiveren, aanzetten tot conversatie.

… een educatieve activiteit kunnen organiseren.

… informele gesprekken kunnen voeren en stimuleren.

… gestructureerde gesprekken en discussies kunnen modereren.

… kunnen omgaan met een divers publiek (qua leeftijd, taalkennis, culturele achtergrond, scholingsgraad, enz.).

… flexibel zijn.

… online begeleiden van de Babbelonië-groep schrikt niet af, indien de fysieke bijeenkomsten door omstandigheden zoals pandemie, niet langer kunnen doorgaan. Een introductie in zoom wordt verzorgd.

… bereid zijn tot bijscholing en samenwerking met de collega-begeleiders en medewerkers van de Avansa’s en Agentschap Integratie en Inburgering.

De begeleid(st)er moet ervaring hebben in het werken met groepen, en woont bij voorkeur in (de nabijheid van) de gemeente waar de bijeenkomst plaatsvindt.


Taken van de begeleid(st)er

− De doelstellingen van Babbelonië mee helpen realiseren.

− Zorgen voor een aantrekkelijk en toegankelijk programma.

− Elke bijeenkomst voorbereiden, zowel de vrije gespreksmomenten als de

gestructureerde, educatieve momenten.

− Elke bijeenkomst organiseren en coördineren:

› Het onthaal van de deelnemers verzorgen.

› Nieuwe deelnemers inschrijven.

› Aanzetten tot een constructief gesprek: het gesprek op gang brengen, animeren en stimuleren, elementaire gespreksregels aanbrengen en toelichten, en erover waken dat deze worden toegepast.

› De deelnemers stimuleren tot participatie en hen daarin ondersteunen: deelnemers denken na over de programmatie en voeren deze mee uit.

› Zich informeren over het activiteitenaanbod in de gemeente en dit bekendmaken aan de deelnemers, of deze taak delegeren aan een deelnemer.

› Deelnemers stimuleren om vrijwillig deeltaken op te nemen, en hen daarin opvolgen: klaarzetten, opruimen, afwassen, gespreksgroepje animeren en begeleiden, opvolgen activiteitenkalender van de stad, nieuwe deelnemers onthalen, enz.

› Een nabespreking met deelnemers opzetten.

− De goede sfeer in de groep bewaken, opvolgen en bijsturen waar nodig.

− Bij gestructureerde, educatieve activiteiten: samenwerken met andere organisaties uit de regio.

− Een programma opstellen en aan de deelnemers bezorgen.

− Wekelijkse terugkoppeling (kort verslag) naar Avansa, Agentschap Integratie en Inburgering over het verloop van de bijeenkomst via een verslag, aanwezigheden (minimaal maandelijks updaten).