Vacature inhoudelijk coördinator (m/v/x)

Avansa is de regionale sociaal-culturele organisatie van de Vlaamse Ardennen en Denderstreek met kantoren in Zottegem. Als onafhankelijke, pluralistische organisatie ontwikkelt ze een ruim aanbod van sociaal-culturele activiteiten voor volwassenen, met bijzondere aandacht voor specifieke kansengroepen.

Voor de ondersteuning van haar werking is Avansa op zoek naar een inhoudelijk coördinator. In die functie neem je de leiding over een gemotiveerd team van 8 medewerkers. Je kan hierbij rekenen op de jarenlange ervaring van de zakelijk coördinator die in nauwe communicatie met jou de zakelijke aspecten van de organisatie behartigt en er voor zorgt dat de organisatie logistiek en financieel gezond blijft. Hiërarchisch positioneer je je - samen met de zakelijk coördinator - tussen het bestuur van Avansa Vlaamse Ardennen-Dender en het team.

Herken je je in onderstaand profiel? Dan horen wij het graag.


Je geeft richting

 • Je bepaalt op participatieve wijze de richting van de organisatie en je ontwikkelt een langetermijnvisie en strategie.
 • Je vertaalt de langetermijnvisie naar concrete (en haalbare) doelen, processen, afspraken en rollen voor je team van educatief medewerkers die zo de langetermijnvisie van de organisatie via sociaal-culturele activiteiten weten om te zetten.
 • Je zorgt voor voldoende gedragenheid en duidelijkheid over de visie/strategie van de organisatie, de werkverdeling en de processen.
 • Je vervult de brugfunctie tussen het bestuur en het team.


Je leidt de dagelijkse teamwerking

 • Je bent iemand die een team kan aansturen, de rollen en verantwoordelijkheden kan definiëren.
 • Je ondersteunt de medewerkers bij het planningsproces van sociaal-culturele activiteiten en helpt hen taakdoelen vooropstellen.
 • Je neemt participatief beslissingen en vertaalt die naar concrete afspraken. Die afspraken worden helder gecommuniceerd en vervolgens systematisch opgevolgd.
 • Je zorgt voor een systematiek van rapportering (transparante procedures, dataverzameling) met het oog op de voortgangsrapportering, evaluatie en bijsturing.
 • Je bent verantwoordelijk voor het aanwerven, evalueren en bijsturen van de medewerkers.


Je motiveert medewerkers en stimuleert hun competentieontwikkeling

 • Je verdeelt de taken rekening houdend met de competenties van de medewerkers; ‘de juiste persoon op de juiste plaats’ en je houdt rekening met de praktische haalbaarheid.
 • Je leidt het team als geheel met het oog op een positieve groepsdynamiek en je hebt oog voor het welbevinden van alle medewerkers afzonderlijk.
 • Je zorgt voor individuele begeleiding van medewerkers.
 • Je biedt ondersteuning bij hun competentieontwikkeling en hun persoonlijk functioneren in lijn met de visie van de organisatie.
 • Je bent een coach bij wie medewerkers terecht kunnen.


Je bouwt (samen met het team) netwerken uit en je bent een vertegenwoordiger van Avansa

 • Je volgt de maatschappelijke tendensen op die relevant zijn voor Avansa Vlaamse Ardennen-Dender en stelt je inzichten ter beschikking van de organisatie.
 • Je coördineert de uitbouw van een (lokaal) netwerk om zo het maatschappelijk draagvlak van Avansa Vlaamse Ardennen-Dender te vergroten en mee te helpen de organisatiedoelen te realiseren.
 • Je speelt in op opportuniteiten, ziet samenwerkingsmogelijkheden en stapt mee in verbanden die kunnen leiden tot sociaal-culturele praktijken.


Je profiel

 • Avansa gaat voor gelijke kansen en inclusie. We werven aan op basis van talenten, competenties en kwaliteiten … We moedigen iedereen die zich herkent in het profiel aan om zich kandidaat te stellen.
 • Je hebt minstens een bachelordiploma met voorkeur in een menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je bent vertrouwd met het sociaal-cultureel volwassenenwerk en het nieuwe decreet van 2017 (https://socius.be/krachtlijnen-van-het-decreet/).
 • Je hebt ervaring met coachen en groepsprocessen managen.
 • Je bent een rolmodel op het vlak van open feedbackcultuur.
 • Ervaring met leidinggeven is een pluspunt.
 • Kennis van de regio Vlaamse-Ardennen/Dender is een meerwaarde.
 • Je bezit een rijbewijs B en je bent bereid tot avond- en weekendwerk.


Loon en arbeidsvoorwaarden

 • Een contract van onbepaalde duur.
 • 80% tewerkstelling.
 • Een loon volgens barema L1 van pc 329. Relevante anciënniteit wordt gehonoreerd.
 • Terugbetaling verplaatsingskosten volgens cao’s pc 329. Het kantoor is vlot bereikbaar met openbaar vervoer.
 • Ondernemings-cao met extra voordelen: 5 extra vrije dagen, maaltijdcheques, groepsverzekering.
 • Maaltijdcheques.
 • Ruimte voor vorming en bijscholing.


Aanwervingsprocedure

 • Richt je kandidatuur voor 19 april 2021 via mail aan provoostkatrijn@gmail.com. We lezen graag je CV en een schriftelijke motivatie voor de functie.
 • Na een eerste selectie volgt een gesprek en vervolgens - voor de geselecteerde kandidaten - een assessment bij een extern bureau.


Download deze vacature als pdf-document.