November 2020 - december 2022

360° Open ruimte in de Vlaamse Ardennen

De uitdagingen waar we vandaag voor staan zijn enorm. Denk maar aan de klimaatverandering, de stijgende bevolkingsdichtheid of de impact van het coronavirus. De open ruimte is immers niet alleen visueel heel aantrekkelijk maar vervult ook een aantal levensnoodzakelijke functies voor de mens.

Beeld 360 Open Ruimte

Doel

De uitdagingen waar we vandaag voor staan zijn enorm. Denk maar aan de klimaatverandering, de stijgende bevolkingsdichtheid of de impact van het coronavirus. De open ruimte is immers niet alleen visueel heel aantrekkelijk maar vervult ook een aantal levensnoodzakelijke functies voor de mens. Zo zorgt de open ruimte voor de waterhuishouding, onze grondstoffen- en voedselproductie, de nodige biodiversiteit en voldoende recreatiemogelijkheden. Deze functies komen onder steeds toenemende druk te staan door de hierboven genoemde uitdagingen. Daarom wil Avansa samen met partners nagaan hoe we deze open ruimte optimaal kunnen behouden en kwalitatief invullen om zo veerkrachtig te maken voor de toekomst.

De open ruimte kent verschillende types gebruikers zoals bijvoorbeeld landbouw, natuur, bewoning... die meestal niet dezelfde prioriteiten en noden hebben. Te vaak wordt de nadruk gelegd op de tegenstellingen tussen de verschillende sectoren. Dit project zet maximaal in op meer wederzijds begrip en respect door inspirerende voorbeelden in de kijker te zetten en de open ruimte te laten zien door de ogen van een ander. We zoeken naar nieuwe samenwerkingsverbanden die de verschillen overstijgen.

Voorbereidend traject (2018-2020)

Na de officieuze lancering van de ‘betonstop’ deelden het toenmalige Vormingplus, de provincie Oost-Vlaanderen en het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen dezelfde bezorgdheid voor de open ruimte in de Vlaamse Ardennen. Op 16 november 2018 werd met de studienamiddag 'landschapsstad Vlaamse Ardennen' (klik hier voor het nieuwsbericht over de studienamiddag) het startschot gegeven voor een reeks van activiteiten die we de komende jaren willen organiseren. In 2019 werd na raadpleging van diverse partners een projectdossier uitgewerkt en ingediend bij Leader. Eind 2019 kreeg dit project groen licht van dit Europees fonds voor plattelandsontwikkeling. In juni 2020 hadden we met het aanwerven van een nieuwe stafmedewerker, Bert Ostyn, dan ook meteen de herlancering van dit project. Bert draagt bij tot de verdere uitwerking hiervan in samenspraak met alle betrokken partnerorganisaties.

Leaderproject (2020-2022)

De projectdoelstellingen zijn duidelijk. We willen mensen sensibiliseren over kwalitatieve invullingen van de open ruimte in de Vlaamse Ardennen. Dit doen we door het tonen van inspirerende praktijkvoorbeelden en door de open ruimte te laten ervaren door de ogen van een ander. We brengen dus mensen vanuit verschillende sectoren met elkaar in contact en zetten maximaal in op onderlinge kennisuitwisseling en meer wederzijds begrip en respect. In deze ontmoetingen gaan we op zoek naar raakvlakken die kansen creëren voor nieuwe samenwerkingsverbanden over de sectoren heen.

Om deze doelstellingen te bereiken is een actieplan opgesteld dat we gedurende de looptijd van het project uitvoeren. Dit plan kan opgesplitst worden in vijf hoofdacties:

  • Actie 1: Voorbereiding van de thema-activiteiten

In 2020 werden zoveel mogelijk organisaties bevraagd over hun relatie met de open ruimte in de Vlaamse Ardennen. Bedoeling was om samen na te denken over zinvolle activiteiten die de doelstellingen van dit project kunnen waarmaken. Eind 2020 is een selectie gemaakt van zeven activiteiten voor uitvoering in 2021. Per activiteit wordt een startsessie georganiseerd met alle geïnteresseerde partners om de concrete uitwerking te bepalen.

  • Actie 2: Organisatie van de thema-activiteiten

Samen met de projectpartners en andere geïnteresseerden gaan we in 2021 over tot de praktische organisatie van de eerdere selectie van activiteiten. Elke activiteit wordt georganiseerd in het licht van de ecosysteemdiensten: de basisfuncties die de open ruimte voor de mens vervult. We organiseren deze activiteiten zodanig dat verschillende sectoren met elkaar in contact komen en de open ruimte leren kennen door de ogen van een ander.

  • Actie 3: Synthese-activiteit

Tijdens de thema-activiteiten werd reeds maximaal ingezet op ontmoeting tussen de verschillende sectoren. De gesprekken en bevindingen die hieruit volgen worden zorgvuldig bijgehouden. Deze opgedane kennis en ideeën zullen uiteindelijk de inhoudelijke voorbereiding uitmaken van een grote synthese-activiteit. Bedoeling is om iedereen samen te brengen, een zo volledig mogelijk genuanceerd beeld te geven van de open ruimte in de Vlaamse Ardennen en een open en constructief debat mogelijk te maken.

  • Actie 4: Inspirerende publicatie

Alle bevindingen en ervaringen die tijdens de thema-activiteiten en de synthese-activiteit worden opgedaan worden samen met toonaangevende voorbeelden uit de praktijk gebundeld tot een samenvattende publicatie. Deze kan zowel burgers, organisaties als overheden inspireren om anders te gaan nadenken over de invulling van de open ruimte in de Vlaamse Ardennen.

  • Actie 5: Nieuwe samenwerkingsverbanden

Tijdens de volledige looptijd van het project wordt bij de onderlinge ontmoetingen tussen de verschillende gebruikers van de open ruimte voortdurend gezocht naar mogelijke raakvlakken. Het identificeren van deze raakvlakken kan leiden tot het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden over de verschillende sectoren heen. Er wordt toegewerkt naar het realiseren van een aantal concrete pilootprojecten samen met gemotiveerde burgers en overheden.

Het project ‘360° Open Ruimte in de Vlaamse Ardennen’ is een initiatief van Avansa Vlaamse Ardennen – Dender en het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen. Samen met de provincie Oost-Vlaanderen en de vele partnerorganisaties wordt met steun van Leader Vlaamse Ardennen ingezet op een kwalitatieve en veerkrachtige open ruimte in de Vlaamse Ardennen.

Schrijf je in op de nieuwsbrief van '360° Open Ruimte in de Vlaamse Ardennen'

Logo banner 360 III

Voor vragen of inlichtingen betreffende dit project kun je steeds contact opnemen met Bert Ostyn.

Bert Ostyn

Meer info

In samenwerking met