September 2016 - …

Digitaal Café

Het Digitaal Café is een oefenplek waar deelnemers in een veilige omgeving op een geleide manier kunnen experimenteren, testen en proberen.

Digitaal Cafe

In het Digitaal Café leren deelnemers vlotter omgaan met tablet, IPad, smartphone en iPhone. Het is in de eerste plaats een oefenplek waar deelnemers in een veilige omgeving op een geleide manier kunnen experimenteren, testen en proberen.Doel
De meeste volwassenen leren op een informele manier omgaan met alledaagse nieuwe digitale media. Ze volgen geen cursus of workshop via volwassenenonderwijs of niet-formeel onderwijs. Meestal leert men fragmentarisch en ervaringsgericht: men leest iets over een app, op het nieuws of internet vertelt men over een toepassing, kennissen raden een app aan, men probeert, experimenteert, mislukt, …

Het Digitaal Café wil deze informele manier van leren imiteren in een veilige en gecontroleerde leeromgeving. Een vast onderdeel bij de nabespreking van oefeningen is bijna altijd veiligheid en privacy. Er wordt ook kritisch gekeken naar apps en appontwikkelaars: waarom ontwikkelen ze deze app? Wat is hun verdienmodel? Is de informatie wel juist of eerder misleidend? enz...

Het gaat hierbij over alledaagse toepassingen: iets opzoeken, de weg vinden, je verplaatsen met het openbaar vervoer, muziek beluisteren, ontspanningsoefeningen doen, foto’s maken en bewerken, …


Doelgroep
Het Digitaal Café richt zich tot beginnende gebruikers die de basisfuncties van hun toestel onder de knie hebben.

  • Ze kunnen het toestel aanzetten, zich aanmelden, navigeren door te swipen, een eenvoudige app openen, …
  • Ze hebben nog veel problemen met het installeren van een app, het beoordelen van een app, verwijderen van een app, …
  • Ze hebben zeer beperkte kennis over begrippen als wifi, 4g, gps, bluetooth, …
  • Ze herkennen niet altijd de universele vormentaal van deze toestellen: het hamburgermenu, de drie puntjes en andere symbolen.
  • Ze hebben weinig zelfvertrouwen om zelfstandig aan de slag te gaan.
  • Ze zijn er zich van bewust dat de digitale wereld gevaren inhoudt maar kunnen dit niet duiden. Daardoor zijn ze soms bang om dingen ‘fout’ te doen, gebruiken ze hun toestel conservatief en zijn ze soms bang voor de verkeerde dingen.
  • Ondanks hun alertheid zijn ze kwetsbaar voor fraude en misbruik.
  • Het gaat heel vaak over ouderen maar zeker niet altijd. (zie ook Iedereen Digitaal? en de “10 mediaprofielen” op www.mediawijs.be


Verloop
Het Digitaal Café verloopt volgens een vast stramien. Na de inleiding is ere een korte demonstratie van een aantal apps of toepassingen. Er wordt gewerkt volgens een thema zoals bijvoorbeeld mobiliteit, recreatie, gezondheid, veiligheid, muziek, video, fotografie, …

Na de demonstratie gaan de deelnemers in kleinere groepen aan de slag. Soms krijgen ze daarbij een korte opdracht, soms is het doel gewoon een app, instelling of toepassing op hun toestel te testen. De begeleider observeert en blijft beschikbaar voor vragen en hulp. Hij komt niet actief tussen tenzij er een probleem dreigt.

In een volgende deel gaan de deelnemers terug in groep zitten en worden de ervaringen besproken. In eerste instantie kunnen deelnemers hun ervaringen delen en vragen stellen. Daarna deelt de begeleider (eventueel ook co-begeleider) zijn observaties, vragen die gesteld werden tijdens het oefenmoment, …


Randvoorwaarden
Tijdens het Digitaal Café wordt een informele sfeer nagestreefd. Een klassieke klasopstelling is niet gewenst. Deelnemers gaan zich dan terug als leerlingen gedragen en verplaatsen zich niet in kleine groepjes.

Ideaal is een voldoende groot lokaal met stoelen zonder tafel vooraan voor de inleiding, demo en nabespreking. Daarachter staan eilandjes van tafels met een 4 tot 8 stoelen voor het oefenmoment.

Misschien onnodig te zeggen dat er een geschikt wifi-signaal moet aanwezig zijn.

De partner zorgt voor beamer en scherm.

Daarnaast voorziet de partner ook in elementen die de informele sfeer benadrukken: koffie, water, thee en liefst ook een koekje of gebakje.

Zeker in het begin van de samenwerking is het belangrijk dat er ook één van de partners aanwezig is.


Financieel
De begeleiding van het Digitaal Café is in handen van een professioneel medewerker. De supervisie gebeurt door een Avansa-medwerker.

Kosten worden vergoed door ofwel een bijdrage van de deelnemers te vragen ofwel een uitkoopsom die betaald wordt door de partner(s).

Indien meerdere partners deelnemen kunnen zij elk een deel betalen of beter nog om beurt een sessie betalen.

De standaardkost voor het Digitaal Café is 150 euro. Indien 3 partners betrokken zijn betalen zij elk slechts 50 euro.


Promotie
Promotie verloopt via de gebruikelijke kanalen van Avansa.

Partners verbinden zich ertoe de promotie te ondersteunen. Dit is nodig indien de partners er belang aan hechten dat voldoende inwoners van de stad of gemeente deelnemen.

Het Digitaal Café wordt niet georganiseerd in gesloten aanbod, dus enkel voor leden van een organisatie of gebruikers van een bepaalde dienst.Partners
In september 2016 vond een testsessie van het Digitaal Café plaats in de bibliotheek van Geraardsbergen. Een maand later ging het eerste Digitaal Café van start in de bibliotheek van Zottegem. Vanaf september 2017 heeft twee keer per maand een activiteit plaats in één van de bibliotheken. Op zaterdagvoormiddag of dinsdagvoormiddag werden 20 tot 25 deelnemers bereikt.

In de herfst van 2017 werden twee voorbereidende activiteiten georganiseerd om ook in Ronse een Digitaal Café op te starten. Eind oktober vond een 'avant-premiere' plaats in Den Botaniek (Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen), er waren 18 deelnemers aanwezig. Vanaf januari is er ook in Ronse maandelijks een digitaal Café. Het digitaal café in Ronse is een organisatie van Leerpunt Zuid-Oost Vlaanderen, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, de Stadsbibliotheek en Vormingplus.

In 2018 werd gestart met een digitaal café in Oudenaarde. Partners zijn er de bibliotheek en het LDC.

In 2019 vonden gesprekken plaats met de bibliotheek van Ninove. Verdere uitwerking werd on hold gezet vanwege corona.

Stefaan Van der Biest

Meer info