November 2017 - maart 2021

Dorp Dynamiek

Kerk en gemeentehuis slh spotter2 39679935523 o

Een project voor toekomstgerichte dorpen, participatie en sociale cohesie gesteund door Leader Vlaamse Ardennen i.s.m. de Provincie Oost-Vlaanderen, de Landelijke Gilden, vzw Dorpsbelangen. Het project is gestart in 2018 en zal duren tot 1 april 2021. Ook in het Meetjesland worden enkele onderdelen van het project uitgevoerd.

In de Vlaamse Ardennen werkt Vormingplus mee aan dit project in twee fases:

  • In de eerste fase wordt onderzocht hoe nieuwe inwoners participeren in een dorp. De Ruiterij en Hovendaal in Michelbeke (Brakel) zijn twee voorbeelden van plekken waar nieuwe inwoners geconcentreerd zijn. Zij fungeren als case-study. Het onderzoek wordt begeleid door Ruth Soenen, auteur van ‘Het kleine ontmoeten’.
  • In een tweede fase wordt met inwoners verenigd in een Dorpsraad nagegaan hoe het dorp zal evolueren en kan omgaan met de nieuwe inwoners. De dorpsraad van Schendelbeke is in deze fase partner.
Partners Dorp Dynamiek

In samenwerking met