November 2017 - maart 2021

Dorp Dynamiek

Welkom in ons dorp

Dorp Dynamiek was een project voor toekomstgerichte dorpen, participatie en sociale cohesie gesteund door Leader Vlaamse Ardennen i.s.m. de Provincie Oost-Vlaanderen, de Landelijke Gilden en het Innovatiesteunpunt van de Boerenbond. Het project is gestart in 2018 en liep tot 1 april 2021. Ook in het Meetjesland werden enkele onderdelen van het project uitgevoerd met het Plattelandscentrum als partner.

Nieuwe inwoners in een dorp
In de Vlaamse Ardennen werkte Avansa mee aan dit project in twee fases:
In de eerste fase werd onderzocht hoe nieuwe inwoners participeren in een dorp. De Ruiterij en Hovendaal in Michelbeke (Brakel) zijn twee voorbeelden van plekken waar nieuwe inwoners geconcentreerd zijn. Zij fungeren als case-study. Het onderzoek werd begeleid door Ruth Soenen, auteur van ‘Het kleine ontmoeten’.

In een tweede fase werd met inwoners verenigd in een dorpsraad nagegaan hoe het dorp zal evolueren en kan omgaan met de nieuwe inwoners. De dorpsraad van Schendelbeke was in deze fase partner.


Resultaten
‘Gaandeweg Skanjbeek’ is een fiets- en wandelkaart met verhalen over en door bijzondere plaatsen en mensen van Schendelbeke. Ze werd uitgewerkt als welkomstgeschenk voor nieuwe inwoners. Niet alleen helpt ze om mooie plekjes en veilige wandelwegen op het spoor te komen, maar ook om de verhalen en de mensen te leren kennen die in het dorp leven.
Uiteraard is de kaart voor alle inwoners een fijne manier om het eigen dorp te herontdekken, en is het ook voor bezoekers een aangename kennismaking!

Op 11 juli organiseert de dorpsraad van Schendelbeke een live-versie van de vertelwandeling. Meer info op de website www.dorpsraadschendelbeke.be

Eindrapport Dorp Dynamiek en filmpjes
Het eindrapport reikt methodes aan waarmee je als burger, middenveld, adviesraad en/of gemeentebestuur aan de slag kan om participatie en sociale cohesie te versterken, download het eindrapport hier.

Op de website van de provincie Oost-Vlaanderen vind je de rapporten en filmpjes over alle projectonderdelen.

  1. Plattelandsbeleid (Provincie Oost-Vlaanderen en Landelijke Gilden/BB: schetst het kader voor dit plattelandsproject
  2. Adviesraden (Plattelandscentrum Meetjesland): Leert hoe adviesraden in dorpen vandaag kunnen zorgen voor meer participatie.
  3. Trek het landschap je dorp in (Provincie Oost-Vlaanderen): Doet het relaas van twee participatieve projecten voor de aanleg van een buurttuin
  4. Welkom in ons dorp! Nieuwe inwoners betrekken (Avansa Vlaamse Ardennen-Dender): Vertelt hoe het kleine ontmoeten in een verkaveling de levenskwaliteit kan verbeteren. En hoe je een verhalenfiets- en -wandelkaart kunt maken voor nieuwe inwoners.
  5. Actief burgerschap aanwakkeren (Landelijke Gilden): Illustreert hoe je in een participatief proces quick-wins kunt realiseren die de leefbaarheid verbeteren.
Banner dorp dynamiek

Sonja Focketyn

Meer info

In samenwerking met