November 2017 - maart 2021

Dorp Dynamiek

Welkom in ons dorp

Dorp Dynamiek was een project voor toekomstgerichte dorpen, participatie en sociale cohesie gesteund door Leader Vlaamse Ardennen i.s.m. de Provincie Oost-Vlaanderen, de Landelijke Gilden en het Innovatiesteunpunt van de Boerenbond. Het project is gestart in 2018 en liep tot 1 april 2021. Ook in het Meetjesland werden enkele onderdelen van het project uitgevoerd met het Plattelandscentrum als partner.

Nieuwe inwoners in een dorp
In de Vlaamse Ardennen werkte Avansa mee aan dit project in twee fases:
In de eerste fase werd onderzocht hoe nieuwe inwoners participeren in een dorp. De Ruiterij en Hovendaal in Michelbeke (Brakel) zijn twee voorbeelden van plekken waar nieuwe inwoners geconcentreerd zijn. Zij fungeren als case-study. Het onderzoek werd begeleid door Ruth Soenen, auteur van ‘Het kleine ontmoeten’.

In een tweede fase werd met inwoners verenigd in een dorpsraad nagegaan hoe het dorp zal evolueren en kan omgaan met de nieuwe inwoners. De dorpsraad van Schendelbeke was in deze fase partner.


Resultaten

‘Gaandeweg Skanjbeek’ is een fiets- en wandelkaart met verhalen over en door bijzondere plaatsen en mensen van Schendelbeke. Drie routes leiden wandelaars langs leuke plekjes en veilige paden door het dorp. Een langere route voor fietsers verbindt de uiterste punten van de wandelingen en geeft een mooi beeld van Schendelbeke. Via QR-codes zijn de verhalen op de aangeduide plekken te beluisteren. Ze worden verteld door mensen uit Schendelbeke en door professionele vertellers.

De kaart kwam tot stand in nauwe samenwerking met de dorpsraad, na vele wandelingen en individuele gesprekken met sleutelfiguren. De geplande groepsbijeenkomsten konden door de corona-epidemie niet doorgaan. De verhalen werden verzameld door Sonja Focketyn, stafmedewerker bij Avansa. Voor coaching van de vertellers, muziek en opnames zorgde Club Jaeques vzw uit Oostende.
Op 11 juli 2021 organiseerde de dorpsraad van Schendelbeke een live-versie van de vertelwandeling. Op de foto’s zie je de verteller van het ‘Verhaal van de ooievaar Arthur’ in actie. Als je goed kijkt spot je zelfs de hoofdfiguren uit het verhaal op de achtergrond!

De kaart werd uitgewerkt als welkomstgeschenk voor nieuwe inwoners. Uiteraard is ze voor alle inwoners een fijne manier om het eigen dorp te herontdekken, en is het ook voor toeristen een aangename kennismaking!
Bij alle inwoners van Schendelbeke werd een kaart bezorgd. Nieuwe inwoners zullen ze systematisch ontvangen en bezoekers vinden ze in het toeristisch infokantoor in Geraardsbergen.

Op de website van de dorpsraad is de kaart digitaal te vinden. Zie https://www.dorpsraadschendelbeke.be/vertelwandeling/

  • Foto bij resultaten project DD website
  • Foto2 bij resultaten project DD website
Banner dorp dynamiek

Sonja Focketyn

Meer info