Januari 2019 - juni 2022

Een jukebox voor iedereen

Twaalf mensen in armoede uit de Vlaamse Ardennen maken een muziektheatervoorstelling: ‘Een jukebox voor iedereen’. Na twee geslaagde optredens maakt corona theater onmogelijk. De geplande tournee in Vlaanderen wordt geschrapt. De spelers en de makers bedenken een alternatieve docu-kortfilm ‘Een jukebox voor iedereen: the movie’.

 • Over solidariteit voor en tijdens corona
 • Over in je eentje theater spelen in je huiskamer
 • Over samen zingen zonder bij elkaar te zijn
 • Over verlangen hand in hand op podium


Camera, concept en regie: Joep Conjaerts & Margot Van Wauwe

Met: Erwin Biebuyck, Luc Bouckaert, Alain De Haes, Maxim De Jonge, Heidi De Potter, Linda Janoglu, Luna Liang Xiahong, Agnes Lodens, Marc Vandenhaesevelde, Gilberte Vekeman, Sébastien Vercaigne & Carine Wamback.

De acteurs zijn mensen in armoede en verbonden aan de Welzijnsschakels van Ronse, Oudenaarde of Geraardsbergen.

De film duurt 32 min. Bij voorkeur wordt na de film een filosofisch gesprek met de kijkers voorzien. Dit kan je zelf verzorgen of dit kan je ook bij ons aanvragen. Er is een educatief pakket in ontwikkeling en downloadbaar vanaf april 2021 om eventueel zelf het gesprek te begeleiden.

De film staat ter beschikking om in groepen (online of live) te vertonen. Organiseer zelf een vertoning! Dat kan.


Doel van het project

Het doel van de kortfilm is het publiek te sensibiliseren over hoe de maatschappij kijkt naar mensen in armoede, over de heersende opvattingen en vooroordelen. We willen mensen die zelf in armoede leven aan het woord laten zodat zij hun kijk op het leven en hun ervaringen kunnen delen.

Wij zijn van mening dat de talenten van mensen die in armoede leven vaak te weinig gezien worden. We willen deze talenten meer aan de oppervlakte brengen en in de kijker plaatsen.

Aansluitend na elke filmvertoning vindt er een gesprek onder leiding van filosoof Alex Klijn. Ons doel is om de filmkijker te activeren en bij de thematiek te betrekken. Zo streven we ernaar om het debat over armoede levend te houden en op een genuanceerde manier te voeren.


Doelgroep

Brede publiek
Mensen in kwetsbare situaties


Financieel

Dankzij financiële of logistieke steun van de volgende partners werd dit project mogelijk: Welzijnsschakels, Welzijnszorg, Solidariteitscafé Oudenaarde, CC De Ververij, CC De Woeker, Sociaal Huis Oudenaarde, Vormingplus Vlaamse Ardennen Dender, Cera, Deceniumdoelstellingen.


Samenwerkende partners

 • Welzijnsschakels vzw
 • Welzijnsschakel De Vrolijke Kring te Ronse
 • Welzijnsschakel ‘t Steksken te Geraardsbergen
 • Welzijnsschakel 'Van pop tot vlinder' te Oudenaarde
 • Vormingplus Vlaamse Ardennen Dender
 • CC De Ververij


Verloop van het project

In 2018 werd samen met de welzijnsschakels beslist om een toneelvoorstelling met muziek met als thema solidariteit tegen 17 oktober 2019.

In januari organiseerden we samen met Joep Conjaerts & Margot Van Wauwe een vrijblijvende workshop ter verkenning van elkaar.

Het enthousiasme bij de begeleiders en de deelnemers bleek groot. Er volgden een reeks van workshops waarin samen werd gespeeld, geschreven aan teksten en liedjes, pamfletten, …

Onder de middag werd samen gegeten. Stilaan werd een scenario gedistilleerd en werd toegewerkt naar een eerste vertoning. Door het succes werd een tweede voorstelling extra georganiseerd.

In mei – juni 2020 werden extra repetities ingepland om met de voorstelling op reis te kunnen trekken.

Covid 19 maakte deze reeks voorstellingen onmogelijk. Hier het verhaal laten ophouden leek voor niemand een optie. Al snel werd duidelijk dat Covid 19 het voor langere tijd zou onmogelijk maken om samen op het podium te kunnen staan voor een publiek.

Samen met de groep werd besloten om een film te maken. Op een covid-veilige manier.

In augustus en september 2021 werden filmopnames gemaakt. We sloten deze filmopnames af met een filosofisch gesprek over Solidariteit met de groep.

In oktober konden we zowel in Oudenaarde als Ronse een preview houden met een nagesprek onder leiding van filosoof Alex Klijn. De film wordt warm onthaald. Na de feedback kon verdere afwerking volgen.

Eind februari krijgt de eindmontage vorm.

Aangezien een filosofisch nagesprek een meerwaarde betekent voor wat we willen bereiken zal Alex Klijn verder de nagesprekken begeleiden voor groot publiek.

Anderzijds wordt in samenwerking met Alex Klijn een educatief pakket ontwikkeld zodat het mogelijk is om zelf een nagesprek te begeleiden in kleinere groepen binnen een vereniging.

De film kan vanaf maart 2021 vertoond worden.

Contact

Marijke Verleyen

Meer info

In samenwerking met

 • Cera
 • Sociaal Huis Oudenaarde
 • Welzijnsschakels
 • Welzijnszorg
 • De Woeker
 • De Vrolijke Kring
 • CC De Ververij
 • welzijnsschakel Steksken
 • Welzijnsschakel Oudenaarde