Januari 2016 - …

SamenLezen

Lezen 50012086803 o

Avansa Vlaamse Ardennen-Dender en Avansa Gent-Eeklo werken samen aan een project om mensen vanuit verschillende achtergronden samen te brengen rond sterke korte verhalen en gedichten uit de wereldliteratuur. In de Vlaamse Ardennen en de Denderstreek bestaan er ondertussen SamenLeesgroepen in Zottegem, Ronse, Haaltert en in de gevangenis van Oudenaarde.

Iemand leest voor en de groep luistert en reageert. Verhalen en gedichten nodigen immers uit tot persoonlijke reactie op de inhoud. De tekst is als een scherm én als een spiegel voor de deelnemers: wie dat wil, kan iets vertellen over hoe de tekst hem/haar aanspreekt, zonder dat dit perse persoonlijk moet worden. Wie enkel wil luisteren, is evengoed welkom.

SamenLezen brengt mensen bijeen

Praten over verhalen en gedichten brengt ervaringswerelden dichter bij mekaar, legt verbanden en smeedt banden tussen mensen. Waar (sociaal en cultureel) gemengde groepen samen lezen, ontstaat naar aanleiding van teksten een veilige, gezellige gelegenheid voor een respectvol gesprek over beleving, waarden en visies.

Met “SamenLezen” willen we samen lezen voor het plezier. Omdat mooie verhalen deugd doen. Omdat gedachten en gevoelens van personages je aan je eigen leven doen denken. Omdat gedichten emoties zo goed onder woorden brengen. En omdat samen lezen en erover praten je bij andere mensen brengt.

Reacties:

• “het doet deugd aan mijn hoofd”

• “ik bewaar de mooiste teksten aan mijn muur”

• “ik voel me vrij als ik hier kom, anders denk ik te veel aan mijn verleden”

• “het geeft me rust”

Avansa biedt Info- en proefsessies voor organisaties die belangstelling hebben om met een SamenLeesgroep te starten en helpen desgewenst zoeken naar een begeleider.

We leiden vrijwillige leesgroepbegeleiders op, verzorgen coaching, vorming en intervisie, bieden toegang tot tekstdatabanken.

Samen Lezen logo

Sonja Focketyn

Meer info