Oktober 2023 - …

Vorming voor vrijwilligers die werken met vluchtelingen en nieuwkomers

De Oost-Vlaamse Avansa's organiseren gratis online vorming voor vrijwilligers die werken met nieuwkomers of vluchtelingen.

Langste babbelonie 49237850997 o

Het project

Werken met vluchtelingen en personen met een recente migratiegeschiedenis (nieuwkomers), hoe doe je dat? Met deze vormingsreeks willen we vrijwilligers ondersteunen die zich inzetten om deze groep te versterken.

Meer over doel, doelgroep en aanpak:

Vluchtelingen en andere nieuwkomers zoeken hun weg in de samenleving. Gelukkig kunnen ze daarvoor rekenen op de ondersteuning van veel mensen. Op tal van manieren zetten mensen zich in het om iets voor deze doelgroep te betekenen. Er worden activiteiten op touw gezet, inzamelacties georganiseerd, buddywerkingen opgestart , ontmoetingsmomenten en praattafels ingericht, ... en dit in de meeste gevallen met de onmiskenbare inzet van vrijwilligers.

Het is een soort vrijwilligerswerk dat ook de nodige ondersteuning en begeleiding vereist, zeker ook omwille van de aard van het werk. Het werken met de doelgroep roept immers heel wat vragen, gevoelens, gedachten, ... op bij vrijwilligers en dit van zowel emotionele als praktische aard.

Na een bevraging bij samenlevingsdiensten, vrijwilligers en verenigingen zijn we tot 4 prioritaire thema’s gekomen. Het biedt een antwoord op volgende vragen waar vrijwilligers een antwoord in zoeken:

 • Hoe omgaan met psychosociale aspecten van vluchten?
 • Hoe omgaan met discriminerende uitspraken en racisme?
 • Wat is duidelijke taal? Tips en tricks.
 • Hoe zit het met tewerkstelling van vluchtelingen en nieuwkomers? Wat is er allemaal mogelijk?

Andere thema’s die aan bod komen:

 • Het mentaal welbevinden van vluchtelingen
 • Het zorgen voor jezelf als vrijwilliger
 • Hulp aan mensen zonder wettig verblijf
 • Statuten en procedures voor vluchtelingen en nieuwkomers

Aanpak

De thema’s zijn gepland op verschillende tijden. Voormiddagen, namiddagen en avonden zijn bewust zo gekozen om iedereen maximaal de kans te geven om deel te nemen. Ook online is dit een belangrijk gegeven. ‘s Avonds plannen we kortere sessies omdat de aandacht op het einde van de dag anders is dan overdag.

Deze vormingen zullen zowel online als fysiek doorgaan in de periode oktober t.e.m. mei 2022.

De ervaren begeleiders werken de vormingen telkens uit op maat van de deelnemers en er is ook veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. We werken met kleine groepen zodat het ook online een fijne en veilige ervaring wordt. We gebruiken de applicatie MS Teams voor de online vormingen.

Er zal voor het thema ‘omgaan met discriminerende uitspraken en racisme’ de mogelijkheid zijn om in een groep van max 12 deelnemers te werken rond casussen; we willen vermijden dat dit thema te algemeen blijft. Vrijwilligers hebben de nood aan versterking op basis van ervaringen.

In het algemeen wordt er gewerkt met kleine groepen van min. 8 en max 15 deelnemers.

Promotie wordt gezamenlijk aangepakt

We maken niet alleen deze vormingsreeks bekend maar we nemen ook het permanent aanbod van het Agentschap Inburgering en Integratie en Vluchtelingenwerk op in onze communicatie en promotie.

Promotiekanalen:

 • websites van alle betrokken partners
 • Uitdatabank
 • nieuwsbrief
 • digitale flyer met het volledige programma
 • netwerk van Vluchtelingenwerk
 • vrijwilligerswerkingen

Partners

Deze Vormingsreeks is een realisatie van het Agentschap Integratie en Inburgering, Gastvrij Netwerk van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, In-Gent en de 3 Avansa’s (vroeger Vormingplussen) van Oost-Vlaanderen.

Stad Aalst is host en promotiepartner voor de vormingen die Avansa Vlaamse Ardennen-Dender organiseert in de regio.

Financieel

Deze vormingsreeks is volledig gratis voor de deelnemers.

De kosten zijn uitsluitend personeelsinzet. Volgende inzet is ingebracht door In-Gent en het Agentschap: begeleiding van de vorming. Volgende inzet is gedeeld: initiatief, idee en ontwerp, coördinatie proces, overleg, organisatorische en inhoudelijke afstemming, promotie en communicatie.


Contact

Leila Zohrie

Meer info

Is dit niet helemaal wat je zoekt, of wil je jezelf verder vormen? Kijk dan ook even bij, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Gastvrij Netwerk, Agentschap Integratie en Inburgering of IN-Gent. Zij organiseren ook vorming voor vrijwilligers, en vaak is die ook gratis. Misschien vind je daar wel wat je zoekt.

In samenwerking met