Algemene voorwaarden en privacy

Inschrijven voor een activiteit

 • Schrijf in via Avansa tenzij anders vermeld bij de cursus.
 • Online via www.avansa-vlad.be of telefonisch: 09 330 21 30.
 • Na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail met details over betaling.
 • Je inschrijving is pas definitief als je betaald hebt.
 • Je krijgt geen extra bevestiging na betaling.


Deelnameprijs
Wij willen aan iedereen, ongeacht het inkomen, betaalbare vormingskansen bieden. Daarom hanteren we twee prijzen. De prijs die vooraan staat is de standaardprijs. De tweede prijs is de aangepaste prijs voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming en voor werkzoekenden. Sommige activiteiten zijn gratis bijvoorbeeld omdat we dit heel belangrijk vinden of omdat we samenwerken met een organisatie die zo vriendelijk is de extra kosten te betalen. Ook voor gratis activiteiten moet je inschrijven omdat bv. het aantal plaatsen beperkt is.

Wat als een activiteit volzet is?
We maken ons aanbod zo ruim mogelijk bekend via brochure, website, digitale nieuwsbrief, Facebook, mailing, gemeentelijke diensten, andere organisaties, de pers, … Daardoor kan een activiteit volzet zijn, zelfs wanneer deze pas gepubliceerd is. Het snelst word je geïnformeerd via onze nieuwsbrief en website.

Wat als je niet naar de activiteit kan komen?
Gelieve te verwittigen (ook als je nog niet betaald hebt). Zo kunnen we anderen de kans geven om in te schrijven. Als je ons ten minste 10 werkdagen voor de start van de cursus verwittigt dan storten wij het bedrag (verminderd met 10%) terug op je rekening.

Kan een activiteit geannuleerd worden?
Bij onvoldoende inschrijvingen of overmacht kan Avansa een activiteit annuleren en krijg je het inschrijvingsgeld terugbetaald. We proberen je dan vooraf te verwittigen. Zorg er daarom voor dat we beschikken over je telefoon of (mail)adres. Uiteraard krijg je bij annulering door Avansa het volledige inschrijvingsgeld terugbetaald!

Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Je gegevens komen in het adressenbestand van Avansa terecht. We respecteren de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). Zie ook onze privacyverklaring hier onder. Op uw verzoek bezorgen we een afgedrukte versie.

Ondersteuning nodig?
Zou je graag deelnemen maar lukt dit niet om medische redenen, fysieke beperkingen, ...? Neem contact op en we zoeken samen naar een haalbare oplossing. Personen waarvoor naast de financiële drempel, een psycho-sociale, culturele of materiële drempel (bv. mensen met een fysische beperking) bestaat, kunnen zich samen met een vrijwillige of professionele begeleider inschrijven. In deze duo-inschrijving volgt de begeleider de cursus gratis.

Privacy
We hechten belang aan je privacy. Daarom willen we je hierbij op de hoogte brengen van welke persoonlijke gegevens we van jou bijhouden en wat we met deze gegevens doen. Tegelijk willen we je informeren over wat je rechten zijn inzake gegevensverwerking en privacy. Dit alles kadert in de Europese verordening ‘General Data Protection Regulation’ van 25 mei 2018 (afgekort: GDPR).

Als je een deelnemer bent, dan registreren wij jouw voornaam, naam, postadres, mailadres en telefoonnummer(s). Deze gegevens hebben wij nodig om je inschrijving in orde te maken en om je betaling te koppelen aan de juiste persoon. Om die reden vragen wij ook naar jouw postadres. Je kan namelijk een naamgenoot hebben die elders in de regio woont. We vragen eveneens jouw mailadres. Zo kunnen we u na je inschrijving een bevestigingsmail sturen. Op die manier weet je dat je correct ingeschreven bent. Op de bevestigingsmail vind je bovendien ook de betalingsgegevens en een link naar de activiteit op onze website. Zo kan je elk moment de praktische gegevens van de activiteit terugvinden. Jouw telefoonnummer houden we dan weer bij om je bij dringende gevallen te contacteren of om je op de hoogte te brengen van last-minute wijzigingen of annuleringen. Wanneer je de deelnameprijs overschrijft via de bank, dan houden wij ook het nummer van jouw bankrekening bij. Dit doen we om vlot jouw deelname terug te betalen mocht een activiteit geannuleerd worden.

Wanneer je inschrijft, kunnen we je tot slot ook naar jouw geboorteplaats en –datum vragen. Deze informatie houden wij bij om statistische redenen. Met deze gegevens vormen wij ons een beter beeld van ons publiek. Onze organisatie houdt geen zogenaamde ‘gevoelige gegevens’ bij, zoals medische gegevens, politieke voorkeur, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging, etnische afkomst, lidmaatschap van vakbonden, enz.

Als je een lesgever bent, dan houden we van jou dezelfde gegevens bij als van deelnemers met als extra jouw CV. Dit doen we om dezelfde redenen als bij deelnemers, maar ook om met jou een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten.

Als je een kandidaat-lesgever bent, dan houden we van jou dezelfde gegevens bij als van lesgevers. Dit doen we om je te contacteren indien wij een lesgever zoeken met jouw profiel, maar ook om deze info door te geven aan geïnteresseerden in jouw vakgebied. Gelieve dit te melden indien je dit niet wenst.

Jouw persoonlijke gegevens worden bewaard in ons administratiesysteem Salesforce en kunnen worden ingezien en bewerkt door onze volledige personeelsploeg. Dit is nodig omdat iedereen van onze personeelsploeg in staat moet zijn om jouw inschrijving te noteren. Je gegevens worden beschermd vanuit de algemene beschermingsgaranties die geboden worden door Salesforce. Jouw persoonlijke gegevens geven we niet door aan derden. Een uitzondering hierop vormen activiteiten in samenwerking met partners. Deze activiteiten hebben we immers met twee of meer organisaties uitgewerkt. Dit impliceert dat de partner ook de mogelijkheid heeft om bij ons op te vragen wie de deelnemers waren.

Het is mogelijk dat er tijdens activiteiten foto’s genomen worden of filmpjes opgenomen worden. Je wordt hiervan op het moment zelf op de hoogte gebracht. Op dat moment krijg je de kans om aan de fotograaf te melden of je al dan niet in beeld wil komen.

De website verzamelt anonieme of geaggregeerde gegevens van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt, de domeinnaam van de website waarlangs je naar onze-website gekomen bent of waarlangs je die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers. Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Dit gebeurt enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Je internetbrowser laat je toe het gebruik van cookies te verhinderen, een waarschuwing te ontvangen wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of cookies nadien van je harde schijf te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van jouw internetbrowser.

Inzake de bescherming en verwerking van gegevens heb je de volgende rechten:

 • Recht op informatie over wat er met jouw persoonlijke gegevens gebeurt
 • Recht op inzage en kopie van jouw gegevens zoals deze bewaard worden in ons administratiesysteem
 • Recht op aanpassing, aanvulling of correctie van deze gegevens
 • Recht op bezwaar
 • Recht op vergetelheid, of het verwijderen van jouw gegevens.
  Dit recht kan enkel uitgeoefend voor zover de uitvoering van administratieve of contractuele verplichtingen dat mogelijk maakt. Als deelnemer kan je bijvoorbeeld niet ‘vergeten’ worden zolang er nog activiteiten zijn waarvoor je ingeschreven bent. Als lesgever kan je je gegevens niet laten wissen zolang er met onze organisatie een contractuele verbintenis is.
 • Recht op het intrekken van de toestemming om jouw gegevens bij te houden of te verwerken
 • Recht op overdraagbaarheid
 • Recht op weigering van geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering
 • Recht op beperking van verwerking

Als je jouw rechten in het kader van GDPR wil uitoefenen, neem dan contact op via ons mailadres: info@avansa-vlad.be.


Brochure
Twee maal per jaar geven we een papieren brochure uit. Je krijgt deze toegestuurd per post nadat je deelgenomen hebt aan een activiteit van Avansa of van een organisatie waarmee Avansa samenwerkt. Uitschrijven kan door een bericht te sturen aan het secretariaat. Bel 09 330 21 30 of mail info@avansa-vlad.be.


Digitale nieuwsbrief
Een zevental keren per jaar versturen we een digitale nieuwsbrief. Je krijgt de nieuwsbrief enkel wanneer je jezelf inschrijft.
Voor het versturen van de nieuwsbrief gebruiken we je naam, voornaam en mailadres. Je kan je op ieder moment uitschrijven door te klikken op de link onderaan de nieuwsbrief.

Cookies
Deze website gebruikt cookies om je surfgedrag te analyseren (d.m.v. Google Analytics).