De Federatie: verkiezingsaanbevelingen

Op 9 juni kiezen we nieuwe mensen die onze belangen vertegenwoordigen in het Vlaams, het federaal en het Europees parlement. Altijd spannend hoe 'de kiezer de kaarten schudt' en zeker hoe de politieke partijen er vervolgens mee spelen. En… wat de impact van die stemming zal zijn op onze sector

Ontwerp zonder titel

De Federatie van sociaal-cultureel werk en amateurkunsten verenigt, vertegenwoordigt en informeert (lid)organisaties die op ‘landelijk’ vlak in deze twee sectoren actief zijn, maar ook initiatieven op regionaal en lokaal vlak staan op de radar.

De Federatie vertaalde de afgelopen maanden de kernwaarden en besognes van sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties in 8 politieke wegwijzers en aanbevelingen. Verspreid jij ze mee?

Bekijk de video:

8 aanbevelingen doet de Federatie van socio-cultureel werk en amateurkunsten

1. Ga voor heldere, goed gefinancierde decreten en besluiten. Die uitgaan van vertrouwen in onze sectoren.

2. Erken, benut en ondersteun het potentieel van sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties ook vanuit andere maatschappelijke domeinen.

3. Maak van de Vlaamse overheid een bondgenoot van lokale sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties.

4. Maak werk van een coherente visie op cultuurparticipatie en cultuureducatie. Voorzie de nodige ondersteuning.

5. Stimuleer maximale participatie van kansengroepen aan alle cultuurvormen. Benut meer de expertise van organisaties die werken met kansengroepen bij het bestrijden van sociale ongelijkheid.

6. Geef sociaal-culturele organisaties een prominente plek in de beleidscockpit.

7. Maximaliseer Europese kansen voor verenigingen. Minimaliseer negatieve effecten van Europese besluitvorming op maatschappelijke organisaties

8. Halt aan de regeldrift. Stop de overdaad aan administratieve procedures die het enthousiasme van vrijwilligers fnuiken.

Wil je de campagne en de verkiezingsaanbevelingen kracht bijzetten?


Ga naar het verkiezingsdossier

Datum bericht zo 1 oktober '23