Burgerschap

Het mooiste geschenk is iets om over na te denken

Vragen uit de online filosofiegesprekken

Het mooiste geschenk is iets om over na te denken

We praten, lachen, denken, argumenteren, analyseren. We onderzoeken ideeën en opvattingen, we wisselen van gedachten over leven, mens en maatschappij. Voor iedereen, met iedereen, door iedereen. Zonder onderscheid.

De begeleider stelt ons vragen en dat zet ons aan tot nadenken. Hij daagt ons uit om te zeggen waarom we op een bepaalde manier denken. Wat niet eenvoudig is om te beargumenteren waarom we een bepaalde gedachtegang hebben.

De andere deelnemers luisteren en stellen vragen. Zo weten we of onze gesprekspartners kunnen volgen wat we in woorden, zinnen, redeneringen omzetten…denken is niet hetzelfde als praten.

Je wordt je bewust van overtuigingen en redeneringen.

Je hoort andere perspectieven. Laatst hoorde ik in het filosofiecafé: oh zo had ik het nog niet bekeken. Ik zou er alleen nooit op gekomen zijn.

Het is fijn om elkaar te ontmoeten en samen na te denken. Liever online dan helemaal niets.

Vragen uit de laatste filosofiegroepsbijeenkomsten online:

  • Is agressie nodig om vrijheden te bekomen (cfr. Rellen in Rotterdam ivm avondklok)
  • In hoeverre is een mens een sociaal wezen? (cfr. Corona-vaccin)
  • Is vrije liefde mogelijk?
  • Wat is solidariteit?
  • Zou het niet gemakkelijker samen leven zijn als we allemaal hetzelfde zouden denken?
Datum bericht wo 3 februari '21