Klaas Poppe

Klaas Poppe (34) studeerde een tiental jaar geleden af als filosoof aan de UGent. Niet lang daarna kon hij aan de slag in de sociale sector. Momenteel werkt hij als stafmedewerker bij Samenlevingsopbouw Vlaanderen. Vanuit de dagelijkse confrontatie met maatschappelijke problemen zoals armoede en uitsluiting, ongelijkheid, discriminatie,… begon Klaas zich steeds meer te verdiepen in de politieke filosofie, en in het bijzonder theorieën over rechtvaardigheid. Hij verzorgt nu op regelmatige basis cursussen rond politieke filosofie, ideologie en ethiek.