Samen levensbreed leren

Avansa Vlaamse Ardennen-Dender blijft laagdrempelige niet-formele vorming in open aanbod organiseren over gedeeld burgerschap, klimaat, mediawijsheid en actualiteit.

Leren op zich is zinvol en plezierig. Dat vinden onze deelnemers ook, zo blijkt uit ontelbare reacties op vormingsitiatieven doorheen de jaren. leren is een essentieel ontwikkelingsproces. Daarom blijft Avansa niet-formele vorming aanbieden voor iedereen in de Vlaamse Ardennen en de Denderstreek. Vernieuwing brengen in inhouden en experimenteren met methodes is hier de opdracht. Wat onveranderd blijft is onze inzet om de drempels weg te werken die voor een belangrijk deel van de inwoners nog altijd bestaan.

In lijn met dit beleidsplan spitst de inhoud van de vorming zich in de eerste plaats toe op de speerpunten van het nieuwe beleid: burgerschap in verbinding, klimaatplannen realiseren mét hun sociale dimensie en mediawijsheid.

Verder ondersteunt Avansa burgers en groepen in de versterking van hun competenties, met speciale aandacht voor vrijwilligers.

Ten slotte wordt er ruimte gemaakt om in te gaan op actualiteit die de inwoners van de regio raakt en gemeenschappen beroert.

Naast het vertrouwde open aanbod zal er meer met projecten gewerkt worden. Avansa zet ook debatten, begeleiding van dialoog- en participatietrajecten, sociaal-artistieke werk… in om actuele onderwerpen aan te pakken. Werken in partnerschappen met burgerinitiatieven, verenigingen, overheden en vrijwilligers blijft een constante.

Alle inwoners van de Vlaamse Ardennen en de Denderstreek zijn welkom bij Avansa om deel te nemen aan de laagdrempelige activiteiten in open aanbod en gespreid over de regio.

Dna 3539309 43945999100 o