Samen mediawijs

Avansa versterkt mediawijsheid zodat elke burger zich bewust en kritisch kan opstellen en iedereen deelt in de kansen van een digitale maatschappij.

We leven in een boeiende maar complexe wereld waarin digitale media een steeds grotere rol spelen. Deze nieuwe vormen van communicatie brengen ons met elkaar in contact, laten ons nieuwe dingen ontdekken, maken ons nieuwsgierig en vergemakkelijken ons het leven. Maar naast vele kansen brengen ze risico’s met zich mee. Zo worden we overstelpt door fake news, zijn we niet meer zeker van onze privacy en zien we nieuwe vormen van geweld ontstaan. Enkel wanneer we op de hoogte zijn van zowel de kansen als de risico’s, kunnen we de digitale media actief, creatief en veilig gebruiken. Pas dan spelen we volwaardig onze rol als kritisch consument, werknemer, ouder, burger…

Verschillende vormen van digitale communicatie zijn niet voor iedereen even toegankelijk. Bovendien kan niet iedereen het snelle tempo van de ontwikkelingen aan. Voor deze kwetsbare groepen loert een nieuwe vorm van uitsluiting en isolement om de hoek. De kansen die de nieuwe mediatechnieken met zich meebrengen moeten door iedereen optimaal gebruikt kunnen worden.

Avansa werkt aan mediawijsheid bij iedereen, ook bij kwetsbare groepen, en sensibiliseert voor de risico’s van digitale uitsluiting door organisaties en lokale overheden.Iphone 410324 49837528422 o