Pers

PERSBERICHT
donderdag 11 februari 2021

Van Vormingplus naar Avansa
Met veel trots verwelkomen de dertien Vormingpluscentra de naam Avansa.
In 2017 daagde de Vlaamse Overheid ons uit om onze kernopdrachten te herformuleren. Tijd om die inhoudelijke vernieuwing te koppelen aan een nieuwe, dynamische naam: Avansa. En meer dan ooit timmeren we daarbij verder aan de samenleving: samen naar beter!

Avansa bouwt mee aan een fijne samenleving, met respect voor mens en planeet
Met een aantrekkelijk programma van workshops, cursussen, debatten, lezingen, uitstappen en projecten in Vlaanderen en Brussel willen de dertien Avansa’s mensen samenbrengen en sterker maken. De focus ligt op maatschappelijk relevante thema’s. Nieuwe, kritische stemmen en verbeelding krijgen daarbij alle kansen. Samen timmeren aan een betere samenleving is de uitdaging, met iedereen mee aan boord én aan het roer.

Hoe dat eruit ziet in de praktijk? “Denk aan buren die samen gaan voor meer biodiversiteit of autodelen. Of aan inwoners die mee aan tafel zitten rond de herbestemming van hun parochiekerk. Of aan burgers met interesse voor woon- of energiecoöperaties,” vertelt Liesbeth Provoost, directeur van Avansa Oost-Brabant. “Maar het gaat ook over puur ontmoeten, kennismaken met mensen van overal. Over de koppen bij elkaar steken rond thema’s als psychische gezondheid, gevangenisstraffen, solidariteit, polarisatie en populisme. Allemaal vraagstukken waar ieder van ons wel eens mee in aanraking komt.”

Elke regio legt eigen accenten. Maar er is ook een stevige basis die de dertien organisaties bindt. ‘Avansa. Samen naar beter’ vat dat perfect samen.
“De nieuwe naam klinkt activerend en de baseline verwijst naar een proces, naar verandering,” licht Liesbeth Provoost toe. “Ja, we gaan samen naar beter. En beter is niet altijd méér, maar kan ook minder, of gewoon anders zijn. Centraal in ons logo staat een niet mis te verstaan streepje. Een linkje zeg maar, want Avansa gelooft sterk in de kracht van verbinding. Samen naar een duurzame, inclusieve, solidaire en democratische samenleving!”

Praktische info + Bijlagen
Lees meer over onze organisaties via www.avansa.be.
Ontdek hier het lanceringsfilmpje van Avansa.


Perscontact

Liesbeth Provoost
Avansa Oost-Brabant
liesbeth.provoost@avansa.be
016 525 909


Avansa algemeen logo basseline 80781138