Professionals: info verkiezingen

Kies voor 100% maatschappelijk rendement – 8 verkiezingsaanbevelingen van De Federatie

Op 9 juni kiezen we nieuwe mensen die onze belangen vertegenwoordigen in het Vlaams, het federaal en het Europees parlement. Altijd spannend hoe 'de kiezer de kaarten schudt' en zeker hoe de politieke partijen er vervolgens mee spelen. En… wat de impact van die stemming zal zijn op onze sector.

De Federatie van sociaal-cultureel werk en amateurkunsten verenigt, vertegenwoordigt en informeert (lid)organisaties die op ‘landelijk’ vlak in deze twee sectoren actief zijn, maar ook initiatieven op regionaal en lokaal vlak staan op onze radar.

De Federatie vertaalde de afgelopen maanden de kernwaarden en besognes van sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties in 8 politieke wegwijzers en aanbevelingen. Verspreid jij ze mee?

Video:

8 aanbevelingen doet de Federatie van socio-cultureel werk en amateurkunsten

1. Ga voor heldere, goed gefinancierde decreten en besluiten. Die uitgaan van vertrouwen in onze sectoren.

2. Erken, benut en ondersteun het potentieel van sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties ook vanuit andere maatschappelijke domeinen.

3. Maak van de Vlaamse overheid een bondgenoot van lokale sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties.

4. Maak werk van een coherente visie op cultuurparticipatie en cultuureducatie. Voorzie de nodige ondersteuning.

5. Stimuleer maximale participatie van kansengroepen aan alle cultuurvormen. Benut meer de expertise van organisaties die werken met kansengroepen bij het bestrijden van sociale ongelijkheid.

6. Geef sociaal-culturele organisaties een prominente plek in de beleidscockpit.

7. Maximaliseer Europese kansen voor verenigingen. Minimaliseer negatieve effecten van Europese besluitvorming op maatschappelijke organisaties

8. Halt aan de regeldrift. Stop de overdaad aan administratieve procedures die het enthousiasme van vrijwilligers fnuiken.

Wil je de campagne en de verkiezingsaanbevelingen kracht bijzetten? Download dan het campagnebeeld (png) en/of de verkiezingsposter (pdf). En hier is meer visueel materiaal. Delen op socials? Gebruik #100%maatschappelijkrendement

Meer info: ga naar het verkiezingsdossier

2024. Een verkiezingsjaar. (5!) verkiezingen staan er dit jaar op de planning: de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen op 9 juni 2024, de provinciale en gemeenteraadsverkiezingen op 13 oktober 2024. Nieuw in 2024: Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen ben je niet langer verplicht om te gaan stemmen. Er is niet langer sprake van opkomstplicht, wél van stemrecht. Je mag, maar je moet niet.. Kortom, heel wat kansen, noden, invalshoeken én uitdagingen voor jou en Avansa. Op deze pagina kom je er meer over te weten.