Mei 2024 - …

Kerk in het midden

Kerk overbeke website

Herbestemming van de kerk realiseren

Is de neven- of herbestemming van de kerk al gekend, maar zoek je hulp bij de uitvoering van die plannen? We onderzoeken momenteel hoe we die ondersteuning het best kunnen aanbieden via drie pilootprojecten. De opgedane kennis en ervaring delen we graag in het ‘Kerk in het midden-Netwerk’.

Kerk in het midden-Netwerk

Binnen het plattelandsproject ‘Toren-Breed’ wordt kennisuitwisseling en -opbouw georganiseerd zodat de ervaringen uit drie pilootprojecten, maar ook andere ervaringen van al neven- of herbestemde kerken worden uitgewisseld.

Meer informatie op de website van Vlaanderen.be

Zes monumentale kathedralen, 1800 parochiekerken (waarvan ongeveer een derde beschermd) en zo’n 1200 kloostergebouwen. De Vlaming is opgegroeid rond zijn kerktoren. In de kerk kwam men samen, het was de centrale ontmoetingsplek van een dorp, wijk of stad. Naast een religieuze functie hebben kerkgebouwen vaak een hoge kunsthistorische of architectonische waarde. Door hun omvang en hoge toren bepalen ze in veel gevallen het uitzicht van de streek. Ze vormen als het ware bakens in ons landschap.

Tegenover dit grote aantal parochiekerken staat het afnemende kerkbezoek. Steeds meer kerken staan leeg of worden slechts sporadisch gebruikt. Dit schept kansen om de kerkgebouwen opnieuw in het midden van onze samenleving te plaatsen, als een aantrekkelijke ontmoetingsplaats in de openbare ruimte. En hiervoor is dialoog met inwoners en alle betrokkenen essentieel.

Het project ‘Kerk in het midden - Participatieve herbestemming van landelijke parochiekerken’ leverde een bijdrage aan deze maatschappelijke nood.  Samen met de dienst Erfgoed van de Provincie Oost-Vlaanderen voerden onze collega’s van Avansa regio Gent dit project de afgelopen 2 jaar uit in Dikkelvenne en Overslag. Op basis van hun ervaring ontwikkelden ze een toolbox en toekomstpad dat overal gebruikt kan worden.

Ook in regio Waas en Dender zijn er verschillende kerken die leegstaan. Door een herbestemming krijgen ze een andere rol waardoor er lokaal nieuwe dynamieken kunnen ontstaan.

Kerk in het midden logo

Wil je al eens een kijkje nemen in de Toolbox of heb je zelf een kerk in de buurt die leesgaat en je wil mee nadenken over de mogelijke herbestemming ervan? Geef ons een seintje.

Banner kerk ih midden