Mei 2024 - …

Vrijwilligerscafé

Babbelonie 0141 22982484224 o

Het vrijwilligerscafé is leerrijk en gezellig. Het is letterlijk een plek waar je kennis kan opdoen, ervaringen uitwisselen en elkaar kunt versterken.

Dit initiatief wil vrijwilligers bijeenbrengen en hen versterken. Het is een ontmoetingsplek voor vrijwilligers. En het gaat in op de nood om andere vrijwilligers in Aalst te leren kennen. En om samen na te denken rond thema's die voor vrijwilligerswerk van belang zijn.

Er wordt van gedachten gewisseld met elkaar, de vormingswerkers en de vrijwilligersondersteuner van de Stad.

Elke bijeenkomst wordt opgehangen aan een thema. De aanpak is eenvoudig en laagdrempelig.

De thema’s worden gekozen door alle betrokkenen. In overleg kiezen deelnemers, vormingswerkers en vrijwilligerscoördinator het thema voor de volgende bijeenkomst.

Deze thema’s kwamen reeds aan bod:

  • werken in verschil,
  • wat zijn mijn talenten,
  • waardering van werk en engagement van vrijwilligers in corona-tijd.


Avansa bereidt dit thema inhoudelijk en methodisch voor en de Stad Aalst leidt de vrijwilligers toe en voert de communicatie via verschillende kanalen (intern, website, facebook en nieuwsbrief).


Doelgroep:

  • vrijwilligers, iedereen is welkom
  • vrijwilligers bij stadsdiensten van Aalst
  • vrijwilligers van verenigingen


Partnerschap

Het Vrijwilligerscafé is een initiatief van de Stad Aalst en Avansa Vlaamse Ardennen-Dender met als doel het lokaal vrijwilligerswerk te ondersteunen. Dit kan door hun engagement aan te moedigen, mensen samen te brengen en te verbinden.

Het project is een mooi voorbeeld van hoe een lokale overheid kan samenwerken met een regionale sociaal-culturele organisatie. De stad zorgt voor de omkadering en de financiële kant van de zaak waardoor het aanbod gratis is voor alle vrijwilligers. Avansa tekende de inhoudelijke kant uit en zorgde voor de organisatorische aspecten.

In een mum van tijd zette het coronavirus de wereld op zijn kop. De ene kreeg plots zeeën van tijd, de ander werkte zich uit de naad. De ene ervoer rust, de ander voelde zich eenzaam. Hoe dan ook, het raakte iets in ons. Ook op vrijwilligers en vrijwilligerswerk had de lockdown grote impact. Tijdens deze eerste bijeenkomst van het vrijwilligerscafé konden Aalsterse vrijwilligers nakaarten over deze bizarre periode. Van de bijeenkomsten werd een samenvattend verslag gemaakt. We noteren hier enkele van de bedenkingen. Het volledige verslag kan je onderaan deze pagina downloaden.

Uit de gesprekken bleek dat de lockdown vooral moeilijk was voor wie alleen is. De vrijwilligers uitten hun bezorgdheid over alleenstaanden. Ze willen er mee over waken dat niemand vergeten wordt.

Digitale toepassingen zoals videobellen bleken goede tijdelijke vervangmiddelen voor fysieke contacten. De groep was het er echter over eens dat het zeker ook geen vervanging op langere termijn is. Om het risico op besmetting te beperken proberen ze zoveel mogelijk activiteiten buiten te doen. Voordeel is dan ook dat men ondertussen kan genieten van de rust en de natuur. Meer mensen kwamen naar buiten en herontdekten hun omgeving en buurt.


“Wij ervaarden deze periode soms ook als positief, als een onthaasting.”

Ook de zin van vrijwilligerswerk kwam aan bod tijdens de gesprekken. Het wordt ervaren als zingevend. Daarbij een oproep om creatief om te gaan met vrijwilligerswerk en alternatieve vrijetijdsbesteding.


“Vrijwilligerswerk houdt mensen fit, zowel fysiek als mentaal.”

Op dit moment delen ze het gevoel dat het ergste van de gezondheidscrisis achter de rug is. Maar het is belangrijk om alle positieve acties te blijven waarderen. De psychische gevolgen zijn er nog steeds. Het is belangrijk om daar als vrijwilliger bewust van te zijn.

Contact

Wil je zelf deelnemen? Wil je meer weten of wil je in je eigen gemeente of stad een vergelijkbaar initiatief starten? Neem dan contact op met Leila Zohrie of neem een kijkje op de site van de stad Aalst: https://aalst.be/vrijwilliger/...

Leila Zohrie

Meer info