Samen voor het klimaat

Avansa werkt aan een sociaal rechtvaardige uitvoering van lokale klimaatplannen.

In de regio Vlaamse Ardennen-Dender hebben alle gemeenten zich geëngageerd om tegen 2030 de CO² uitstoot op hun grondgebied met minstens 40% te reduceren. Zo helpen ze de Europese klimaatdoelstellingen realiseren. Avansa juicht dit initiatief toe en zet mee de schouders onder een sociaal rechtvaardige uitvoering van deze plannen op gemeentelijk niveau.

Want bijna iedere gemeente heeft ondertussen een lokaal klimaatplan. En daar zien wij als sociaal-culturele organisatie een kans: de uitvoering van de plannen met participatie van iedereen; ervoor zorgen dat lokale klimaatplannen ook sociale plannen zijn. Daarom bundelen we onze krachten met die van burgers en lokale initiatieven om de klimaatuitdagingen op lokaal niveau aan te gaan. Want de inspiratie en drive van jongeren en van iedereen die wakker ligt van de toekomst van de wereld, is een kracht die tot verandering leidt.

We denken daarbij aan burgerbudgetten, een klimaatparlement, allerlei creatieve acties die de meest kwetsbare medeburgers ondersteunen, helpen en betrekken.

Een sociale dimensie toevoegen aan de klimaatplannen is voor Avansa werken aan sociale duurzaamheid.

Creative commons dimitri houtteman 50648801446 o