Samen in gedeeld burgerschap

Avansa versterkt de solidariteit en ijvert voor volwaardig en gedeeld burgerschap.

In een samenleving kent elke groep zijn eigen waarheid. De eigen waarheid hangt af van de leefomstandigheden en de groep waarbinnen men zich beweegt. En ook al heeft ieder zijn of haar eigen waarheid, iedereen heeft ook een beetje gelijk. Zolang mensen respectvol kunnen omgaan met mekaar en met de verschillen is veel mogelijk. Wanneer polarisatie de kop op steekt, verliest iedereen en kwetsbare mensen het meest. We willen deze kwetsbare groepen een stem geven in het maatschappelijk debat en hen versterken.

Verschillend zijn is meer dan je leeftijd, je geslacht of de nationaliteit van je ouders. De samenleving is vandaag superdivers. Je kan op één levensdomein tot een bepaalde groep behoren. Maar wanneer we onszelf en mekaar herleiden tot dat aspect of dat levensdomein, komen we in een soort tunnelvisie terecht. Terwijl we niet alleen superdivers zijn, maar ook superverbonden. Want op andere levensdomeinen behoor je dan weer tot andere groepen of categorieën. Avansa staat voor focus op verbinding en ontmoeting over groepen heen, focus op het geheel, focus op de mens.

Avansa brengt mensen bijeen om creatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen te zoeken buiten de polarisatie, los van het klassieke politieke discours en met focus op de talenten van mensen. We geloven dat de meeste mensen deugen en open staan voor nuance en solidariteit. Ook het stille midden heeft een stem!

We zijn echter ook niet naïef. Om samen te leven moeten we het echt niet over alles eens zijn. Kritisch zijn en van mening verschillen zijn essentiële elementen in de evolutie van een samenleving. Dat ieders stem daarbij gehoord wordt en dat diverse perspectieven meetellen is alleen maar verrijkend, hoe moeilijk dat ook kan zijn.

Avansa zet zich in voor een gelijkwaardige inbreng van iedereen in de samenleving, niet alleen omdat dat verrijkend is: volwaardig burgerschap is een mensenrecht.

Elections 450166 38861632772 o