Uus Knops

Uus Knops is psychiater en psychotherapeut met een eigen praktijk in Gent, docent bij The School of Life en coach bij Mindful Run, waar ze mensen leert lopen met de juiste ademhalingstechnieken om bewust hun aandacht te brengen naar het hier en nu.