Afsluitende studiedag Kerk in het midden-Netwerk

Op maandag 17 juni trokken we naar het Provinciehuis in Gent voor een afsluitende studiedag van het Kerk in het midden-Netwerk. De deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen en de drie Avansa's in Oost-Vlaanderen sloten hiermee het project Toren-Breed af.

4 afsluitende studiedag kerk in het midden netwerk

Toren-Breed: samen kerken nieuw gebruiken. Dat is de slogan van een pilootproject waarbij samen met lokale gemeenschappen een nieuwe bestemming van kerkgebouwen werd gerealiseerd. Tijdens de studiedag ontdekten we hoe deze trajecten verliepen en welke lessen we hieruit leerden.

In drie dorpen gingen we aan de slag met lokale gemeenschappen om de herbestemming van het kerkgebouw te realiseren.

Op het programma stonden om te beginnen Ruth Soenen, die sinds 20 jaar het alledaagse leven in de westerse wereld en het leven in de collectief gebruikte ruimte bestudeert. Hij is gekend als auteur van ‘Het kleine ontmoeten’. Hij had het over het sociale karakter van de stad en zijn kijk op een nieuw gebruik van kerkgebouwen.

Vervolgens kwamen de 10 geboden uit het project Toren-Breed aan bod. Tijdens panelgesprek gingen we hierop in vanuit de ervaringen in de drie dorpen: Zeveren, Smeerebbe en Lebbeke. Ook hadden we het over het nieuw gebruik van kerken als hefboom voor gemeenschapsvorming en de toekomst van het Kerk in het midden-Netwerk samen met het Platform Toekomst Parochiekerken. Een slotwoord werd gegeven door An Vervliet.

Er was veel interesse, op deze maandagvoormiddag mochten we bijna 100 deelnemers ontvangen. Onder hen zijn er intussen al veel bekende gezichten. De aanwezigen vonden elkaar in de her- nevenbestemmingstrajecten waarin ze participeerden. Nieuwe contacten werden gelegd, inspiratie uitgewisseld en moeilijkheden gedeeld. Met als algemene conclusie dat het Kerk in het midden–Netwerk meer dan nodig en een vervolg zeker wenselijk is. We mogen vanuit de Avansa’s en de provincie alvast fier zijn op dit project, dat als voorbeeld wordt gezien voor de andere provincies in Vlaanderen.

Meer info op de projectpagina

Kerk in het Midden is een realisatie van de provincie Oost-Vlaanderen samen met Avansa Vlaamse Ardennen-Dender, Avansa Waas-en-Dender en Avansa regio Gent.

11 kerk in het midden netwerk logobanner
Datum bericht ma 24 juni '24