Blijvend het gesprek aangaan met iedereen...

Lange dagen, veel licht en warmte. Hopelijk heb je met volle teugen genoten van de zomer. Na een zomerpauze vliegen we er bij Avansa terug in met een gevuld en gevarieerd programma.

Magazine aankondiging 5

Intussen is Eva 2 jaar in dienst bij Avansa Vlaamse Ardennen–Dender. De tijd gaat snel als je het leuk hebt. Wat een kans en chance hebben we bij Avansa: middelen krijgen om activiteiten en projecten uit te werken die beweging en verbinding creëren.

Wat we vooral geleerd hebben in die 2 jaar, is hoe belangrijk het is dat we ons werk kunnen doen als een onafhankelijke organisatie ten dienste van de samenleving. Het is te zeggen: als een vzw, vanuit een eigen perspectief en visie, maar met voldoende verantwoording naar de overheid en het wettelijk kader. We noemen dat: het civiel perspectief. Dat betekent dat sociaal-culturele organisaties beschouwd worden als vrijwillige en autonome verenigingen van burgers die samen vorm willen geven aan de samenleving.

Steeds meer komt die autonomie in het gedrang, komen samenwerkingen onder spanning te staan als we niet in de pas lopen van overheden, wanneer we ons houden aan de eigen visie. In zo een geval, wil er al eens een samenwerkingsovereenkomst sneuvelen. Niet omdat we het noorden kwijt zijn, maar net omdat we willen blijven verbinden met wat er (apolitiek) toe doet en streven naar dat civiel perspectief in dialoog met de ander.

Met onze activiteiten mikken we graag op effect. Soms zijn dat kleine rimpelingen in het wateroppervlak, soms gaat het over de onderstroom. Woeste golven creëren we niet, omdat we iedereen aan boord willen. Al is er wel veel aan de gang waarover je wel eens ferm woest zou kunnen worden (de zaak Sanda Dia, de stijgende armoedecijfers, de economische belangen boven het planetair belang, en nog zovele zaken), we weten intussen dat je verbonden weten met elkaar essentieel is om niet af te haken. Nieuwsberichten helpen daar weinig aan, het volgen van de Avansa-activiteiten daarentegen wel! We kunnen het alleen maar aanbevelen, al zijn we natuurlijk niet geheel onbevooroordeeld.

Ons nieuw najaarsmagazine loodst je van een warme zomer naar een hopelijk gloedrijke herfst, waarbij we je uitnodigen om samen te bouwen naar beter.

Eva Buyst & Jos Gyssels
Coördinatoren Avansa Vlaamse Ardennen-Dender

Magazine aankondiging 4
Datum bericht di 29 augustus '23