Ik stem ook.

Ga ook als niet-Belg stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen

Beeld blog

Bekijk de video met interviews met niet-Belgische stemgerechtigden:

Wist je dat je als niet-Belg mag stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen? Belangrijk is wel dat je vóór 31/07 een aanvraagformulier bezorgt aan jouw gemeentehuis.

Wie gaat stemmen, bepaalt mee wie de gemeente zal besturen. Wie stemt, bepaalt dus mee het beleid: Maken we de stadskern autovrij? Investeren we in sociale huisvesting en armoedebestrijding? Stimuleren we de lokale economie? Of kiezen we voor andere prioriteiten?

Ook niet-Belgen hebben het recht om daarover mee te praten en te beslissen; om de zes jaar op de tweede zondag van oktober! Eens geregistreerd als kiezer, kunnen ook mensen zonder de Belgische nationaliteit hun stem laten horen in het kiesbureau.

Hieronder vind je meer info en de aanvraagformulieren voor EU- en niet-EU burgers.

Op 20/06 om 14u30 en op 26/06 om 19u organiseren LEVL, Orbit vzw en De Wakkere Burger een online infosessie. Hartelijk welkom!

Datum bericht ma 10 juni '24