Samen werken aan maatschappeijke verandering

Annemie Demedts is bestuursvrijwilliger en neemt deel aan de State of the Region.

Annemie demets interview

Waarom neem je deel aan de State of the Region?

Om bij te tanken. Om mijn blik te verruimen naar wie en wat er in de regio bezig is, om te luisteren wat de meningen en bevindingen zijn van mensen met kennis en ervaring op hun domein, om mijn kijk te toetsen aan die van anderen.

En vooral ook om te voelen dat we met een hoop mensen samen bezig zijn met de creatie van een betere wereld!

Ik neem deel om bij te tanken en samenhorigheid te voelen in de dingen die er toe doen om de wereld wat mooier te maken

Wie zou zeker moeten deelnemen aan dit evenement? En waarom?

Wie ik graag zou zien op deze ‘State of the region’:

  • de organisaties en instanties die behoren tot het netwerk van Avansa VLAD, onze partners, om ons samen te buigen over deze thema’s en zichtbaar te maken dat wij sterk inzetten op complementariteit en samenwerking
  • medewerkers van een breed gamma van middenveldorganisaties en burgers uit onze regio die actief zijn in het middenveld, om “ons verstand op een hoopje te leggen” in het nadenken over het werken aan een betere wereld
  • mensen die werken in lokale besturen, als ervaringsdeskundigen en (potentiële) partners
En bij dit alles hoop ik dat de deelnemersgroep de diversiteit van onze regio in de samenleving weerspiegelt

Wat spreekt je aan in het programma?

Het programma focust op een aantal thema’s die voortkomen uit de regio-analyse die Avansa VLAD heeft gemaakt, terreinen waar we zelf ook een actieve rol wil spelen de komende jaren.

Wat mij sterk aanspreekt:

  • Verbindend communiceren, respectvolle dialoog.. klinken misschien braaf en evident, maar daarachter gaan grote uitdagingen schuil in de huidige context van de Denderstreek, wanneer het debat over sociale ongelijkheid en diversiteit doodloopt op polarisering, angst en onbegrip.
  • Wat betekent klimaatrechtvaardigheid? Hoe garanderen we dat de sociale dimensie van klimaatplannen evenzeer au sérieux genomen wordt, als onmisbaar onderdeel van een duurzame wereld? En dat alle groepen in onze samenleving als volwaardige gesprekspartners betrokken worden?

Wat verwacht je van dit evenement?

Voor mezelf: dat het deugd doet.

Voor Avansa: dat het helpt om Avansa duidelijker te positioneren in de regio, als één van de spelers in het veld rond de thema’s die centraal staan op deze dag.

Hoe dan ook, ik hoop dat deze dag ertoe bijdraagt dat de rol van Avansa in de regio duidelijker wordt. We worden nog steeds gezien als een vormingscentrum, terwijl we intussen ook meer en meer willen werken aan beweging en maatschappelijke verandering. En we doelbewust naar complementariteit zoeken met de andere actoren in het veld.

Datum bericht do 7 april '22