Een inhoudelijk ambitieus traject naar meer relevantie

Uitgedaagd door een nieuw decreet werden we opgeroepen om maatschappelijk nog relevanter te zijn. En eigenlijk, in het licht van alle sociale en ecologische uitdagingen is dat niet louter een opdracht ‘van bovenaf’ maar een ware prachtige missie! Ontdek er alles over in onze nieuwe brochure.

Foto bij het voorwoord

Deze missie gaat weliswaar gepaard met een open en zoekende houding. Want hoe maak je nu wérkelijk het verschil in deze samenleving: is dat door de hand te reiken naar de ander, begrip te hebben en te tonen, een goed woord op het juiste moment? Of is dat door je te verenigen, gezamenlijk actie te ondernemen en zo bij te dragen aan meer rechtvaardigheid, gelijkheid en solidariteit in onze samenleving? Volgens ons is het een en-en-verhaal.

Beiden doen ertoe: gedreven individuen met respect voor elkaar en leefomgeving vormen de lijm in onze gemeenschap. En door een grootschaliger aanpak krijgt dat meer effect. Daarom kan je bij Avansa terecht voor zingevende activiteiten in de vrije tijd die je aansterken, je uitnodigen om bij te leren en eens ‘om te denken’.

Evengoed kan je bij ons terecht voor projecten en samenwerkingsverbanden die het maatschappelijk engagement prikkelen en ondersteunen of het vuur aanwakkeren om iets te doen bewegen in je stad of gemeente. We doen dat niet alleen. Samen met diverse partners zetten we in op het stimuleren van burgerschap en participatie, het overbruggen van digitale ongelijkheden, het sociaal verduurzamen van klimaatplannen en het verhogen van de solidariteit.

Hoe we dat concreet doen, vind je terug in ons aanbod in onze nieuwe brochure. Een greep uit de uitgebreide lijst van huidige partners hebben we alvast in de kijker gezet op de laatste pagina. Check regelmatig onze website voor het geactualiseerd aanbod en nieuws over projecten en partners.

Nadat corona- jeweetwel- ons een tijdje voor de voeten liep, popelden we om onze Avansa-werking voor te stellen aan een publiek, samen met andere organisaties die maatschappelijke verandering op de kaart willen zetten. De State of the Region in Netwerk Aalst op 5 mei was een succes. Wie er niet bij kon zijn, wilden we toch de gelegenheid geven te proeven van de sfeer en gedeelde kennis. Vandaar deze speciale editie van de brochure, opgehangen rond de State of the Region, met foto’s, artikels over en interviews met genodigden.

Wat vooral nazinderde, na zijn passage als genodigde op de State, was de boodschap van Koenraad Depauw. Hij daagde ons uit om terug te kijken naar de oorsprong van ons werk: dat we verenigd met anderen moeten durven schoppen tegen de bestaande structuren. Door te braaf, te verbindend te zijn, riskeren we onszelf irrelevant te maken. Zijn visie vind je terug in het interview in het midden van de brochure; we zijn benieuwd wat jij ervan denkt!

De koerswijziging van Vormingplus naar Avansa uit zich dus niet enkel in een nieuwe naam. Het is een inhoudelijk ambitieus traject naar meer relevantie. En nogmaals: we doen het gelukkig niet alleen, we doen het samen.

Jij en wij en zoveel gedreven anderen die gaan voor een meer leefbare samenleving en planeet.

Want op één of andere manier: we do all give a shit!

Tandem

Eva Buyst & Jos Gyssels

Coördinatoren Avansa Vlaamse

Ardennen-Dender

Datum bericht do 1 september '22