Juni 2024 - …

De Bouwdoos. Medicijn voor je dorpsplein

De Bouwdoos maakt van de verharde en onderbenutte dorpspleinen opnieuw het kloppende hart van de buurt.

De Bouwdoos enkel afbeelding

Doel

Dankzij De Bouwdoos zullen 5 dorpspleinen in de Vlaamse Ardennen gedurende één maand tijdelijk heringericht worden in de zomers van 2021, 2022 en 2023.

De Bouwdoos maakt van de verharde en onderbenutte dorpspleinen opnieuw het kloppende hart van de buurt. Het groene karakter van de Vlaamse Ardennen krijgt er opnieuw een plaats. Samen met inwoners maken we er een bruisende en gezonde ontmoetingsplek van.

De Bouwdoos zelf is een goed gevulde container vol met materiaal zoals zit-, speel- en groenelementen. Genoeg om samen met de inwoners hun plein te transformeren rekening houdend met hun ideeën en voorstellen.

Tijdens de maand van de herinrichting organiseren de inwoners verschillende activiteiten waarbij ze de nieuwe mogelijkheden van hun plein volop benutten.


Traject

Per dorpsplein zal er een sterk bottom-up participatietraject doorlopen worden.

Voorafgaand aan de herinrichting worden participatiemomenten georganiseerd voor inwoners, waaronder een inspiratieavond, een co-creatie sessie en een ontwerpsessie. Voor dit traject heeft iedere projectpartner zijn specifieke inbreng.

Avansa werkt rond participatie met dorpsbewoners. Hoe groeien ideeën van onderuit? Hoe kunnen we met de lokale talenten aan de slag gaan?

Logo Gezond+/Dender werkt samen met inwoners aan gezonde publieke ruimte. Hoe zorgen we ervoor dat de publieke ruimte de gezondheid van de inwoners ten goede komt in alle aspecten?

Regionaal landschap werkt aan groene pleinen. Hoe kunnen we het groene karakter van de Vlaamse Ardennen opnieuw tot leven laten komen in de dorpskernen zelf?

Solva heeft als projectcoördinator het doel om werk te maken van Leefbare kernen in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen


Investering in een ‘bouwdoos’

Het idee van een bouwdoos mag je best letterlijk nemen aangezien er geïnvesteerd wordt in een container vol fysiek materiaal om pleinen om te bouwen tot:

 • Ontmoetingsplekken met zitmeubilair, speeltoestellen, bewegingstoestellen, etc.
 • Groene plekken
 • Levendige plekken
 • Gezonde plekken (vb. gratis drinkwater, rookvrije zone, etc.)
 • Met veilige en robuuste inrichtingselementen


Voorwaarden voor een gemeente om de Bouwdoos op bezoek te krijgen

 • De ambities en plannen van de gemeente om op korte of middellange termijn over te gaan tot een definitieve herinrichting van het plein.
 • Een inschatting van het potentieel van de herinrichting van het dorpsplein (draagvlak, ruimte, ligging, etc.).
 • Regionale spreiding binnen de Vlaamse Ardennen.
 • Enkel volgende 15 gemeenten kunnen deelnemen: Brakel, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruisem, Lierde, Maarkedal, Oosterzele, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, Zottegem en Zwalm.


Engagement van een deelnemende gemeente

 • Een financiële inbreng van € 4000 voor het volledige traject.
 • Ondersteuning in het mogelijk maken van de testopstelling (inname publieke ruimte, afspraken met brandweer, afvalophaaldiensten, etc.)
 • Beperkte logistieke ondersteuning vanuit de technische dienst.
 • Ondersteuning in het mogelijk maken van het participatietraject (communicatiedienst, sociaal huis, dienst vrije tijd, …)
 • Aanwezigheid in de ontwerpgroep*, op de participatiemomenten, opening- en slotfeest.

(* De ontwerpgroep is de groep die, op maat van ieder dorpsplein, het project voorbereidt en in goed banen leidt. De groep bestaat enerzijds uit ambtenaren en schepenen van de stad/gemeente die het project mee organiseren en anderzijds uit de vertegenwoordigers van de projectpartners)


Aanbod van de Bouwdoos aan de deelnemende gemeente

 • 1 heringericht plein voor 1 maand.
 • Oprichting van een bouwteam met inwoners per gemeente.
 • Een traject van participatiemomenten met de inwoners, lokale diensten en andere belanghebbenden om te komen tot een gedragen tijdelijke herinrichting van het dorpsplein. Het traject bestaat uit een inspiratiesessie, een creatieve sessie en een ontwerpsessie en praktische overlegmomenten.
 • Het fysieke materiaal voor de herinrichting (zitmeubilair, groenelementen, beweegelementen, etc.) in de vorm van een bouwdoos (container).
 • Een start- en slotfeest (met evaluatiemoment).


Verloop

Met de invloed van corona en het feit dat De Bouwdoos veel ontmoetingen nodig heeft om gerealiseerd te worden in een gemeente, is het project met een jaar verlengd.

Met de indienrondes in 2020 zijn er ondertussen 4 gemeenten geselecteerd waar de Bouwdoos in 2021 en 2022 op bezoek zal komen. Voor 2021 zijn Kluisbergen en Sint-Lievens-Houtem de gelukkigen en voor 2022 komt De Bouwdoos naar Zottegem en Geraardsbergen.

In 2022 kan er nog 1 gemeente geselecteerd worden om in 2023 voor de laatste keer met De Bouwdoos aan de slag te gaan.


De Bouwdoos is een project van SOLVA, Logo Gezond +, Avansa Vlaamse Ardennen-Dender en het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen.

De pleinen

Een impressie van de pleinen

 • in 2021 in Ruien en Sint-Lievens-Houtem
 • in 2022 in Onkerzele en Velzeke

Lees ook het blogartikel voor meer info over de pleinen.

 • Afbeelding3
 • Bouwdoos Onkerzele
 • Bouwdoos Velzeke
De bouwdoos

Yves Van Reusel

Meer info