Februari 2023 - …

Levende bibliotheek

Levende bibliotheek
Levende bib tryout

De Levende bibliotheek ook op jouw evenement?

De levende bibliotheek ook op jouw opendeurdag, buurtfeest, studiedag, festival…?

Voor meer informatie, voorwaarden en afspraken: neem contact op met sonja.focketyn@avansa-vlad.be.

Ben je zelf bereid om je verhaal van verlies en veerkracht te doen? Meld je als kandidaat-levend boek aan bij sonja.focketyn@avansa-vlad.be.

Wat is een Levende bib?

Sommige mensen zijn levende boeken. Ze vertellen je een onverwacht verhaal van verlies en veerkracht. Het verhaal werpt een ander licht op de verteller en doorbreekt taaie clichés.

In een levende bibliotheek kan een bezoeker een één-op-ééngesprek aangaan met een levend Boek. Aan de balie van de levende bib kies je als bezoeker vooraf uit de beschikbare titels en maak je een reservatie. Op het afgesproken tijdstip ontmoeten Boek en Lezer mekaar en trekken ze zich gedurende een halfuur samen terug.

Waarom?

Avansa Vlaamse Ardennen-Dender versterkt mensen om met hun verhaal naar buiten te komen. Sommige verhalen zijn pijnlijk, maar allemaal getuigen ze van kracht en het overwinnen van moeilijkheden. Verwacht geen triomfalisme: hier wordt in alle eerlijkheid verteld over een zoektocht die nooit voorbij is.

Persoonlijke gesprekken vergroten empathie en verbinden mensen over verschillen in achtergrond, herkomst, geaardheid, overtuiging…. heen. Zo hopen we bij te dragen aan een meer verdraagzame democratische samenleving.

Hoe?

Na een breed verspreide oproep doorliep een groep mensen met zeer diverse achtergrond een parcours van onderlinge ontmoeting, vorming in het vertellen van een verhaal, en oefening. Op 5 mei volgde een try-out op de State of the Region in Aalst. De positieve reacties waren een stimulans om dit initiatief verder te verspreiden.

In deze fase werkte Avansa samen met het Agentschap Integratie en Inburgering en met Relaas vzw.

En verder?

De levende bibliotheek is in te zetten bij bijzondere gelegenheden waarop veel mensen samenkomen, waarop ze tijd hebben en waar een rustige plek kan gemaakt worden voor de gesprekken.

In het voorjaar van 2023 komt er een nieuwe oproep en een vormingsreeks. Dit wil zeggen dat onze levende bibliotheek wordt uitgebreid.

Reglement levende bib

Try-out van de Levende bib

Tijdens de try-out op 5 mei 2022 ondervonden lezers dat verhalen onverwacht herkenbaar zijn en hen op hun beurt uitnodigen gewoon zichzelf te zijn, zonder angst voor taboes of (voor)oordelen.

Enkele reacties

Reacties deelnemers
Bedankt (…) voor je boeiend verhaal. Je hebt me meegenomen naar een wereld die ik nog niet kende.