Juli 2024 - …

Onthardingstraject Kwaadstraat Lierde

DSC3083

Op 15 juni werd het ontharde en vernieuwde plein feestelijk ingehuldigd.

Https platform parcours cloud volumes avansa vlad Kwaadstraat VOOR en NA

In februari 2024 legden we samen met de buurtbewoners de laatste hand aan het nieuwe plein in de Kwaadstraat in Lierde. Er werden op zaterdag 3 februari vaste planten aangeplant voor de woningen.

De eerste sfeerbeelden van de beplanting in februari:

Https platform parcours cloud volumes avansa vlad DSC02828 2024 02 08 145848 rzjy

Wil je het resultaat met eigen ogen zien? Passeer eens in de Kwaadstraat in Lierde. Je kan er bijvoorbeeld de picknickplek uitproberen! Zo kan je aan de lijve het effect ondervinden van ontharding en vergroening. Je kan ook mooie wandelingen maken in de omgeving.

In juni is er een slotmoment om het plein in te wijden, tegen dan zullen de planten in bloei zijn.
Volg onze communicatiekanalen voor updates!

Wat eraan voorafging ...

Dit project is een vervolg van een eerdere samenwerking: een vergroenings- en onthardingstraject rond het Ontmoetingscentrum (OC) de Kommalier in Lierde. Van een lelijk grijs plein naar een groene, aangename oase waar het fijn is om te wonen.

Dat was het hoofddoel om een onthardingstraject te starten in de Kwaadstraat in Lierde. Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA) stond mee in voor het ontwerp en de coördinatie van de werkzaamheden, terwijl wij als Avansa mee de burgerparticipatie begeleidden.

We opteerden voor een blanco kader waarbinnen nog geen beslissingen of keuzes waren gemaakt, enkel de contouren van de te ontharden zone en de realisatietermijn. Zo konden we alle kansen benutten om alle omwonenden te betrekken: van ideeën naar ontwerpplannen, tot het effectief samen uitvoeren.

Op 29 januari ’22 werden alle omwonenden uitgenodigd op het gemeentehuis voor een toelichting. Ze
kregen de kans om de eigen ideeën en bedenkingen mee te geven. RLVA ging meteen aan de slag met het ontwerpplan en dat werd op zijn beurt voorgelegd op een gezamenlijk bewonersoverleg. Voor ons zijn projecten als deze in Lierde een ideale manier om duurzame verandering te realiseren, samen met burgers, regionale partners en lokale besturen.

Communicatie en terugkoppeling naar betrokken burgers zijn hierin cruciaal en zorgen ervoor dat eventuele weerstand een plaats krijgen. Tegelijk zorgt het ook voor verbinding tussen buren, een laagdrempeliger contact met het lokaal bestuur en een draagvlak voor de lastige periode wanneer de werken beginnen.

29 ontharding kwaadstraat plan

Is er een plek in jouw gemeente waarvan je vindt dat het meerwaarde krijgt als er onthard wordt? Dan zijn subsidiemiddelen van Leader misschien wel een stimulans om dit te realiseren. Lees er meer over op www.leaderoostvlaanderen.be.