Landschapspark Vlaamse Ardennen:

evoluties in Maarkedal en Zottegem voor en met jou!

Landschapspark leaderprojecten

Binnen de ontwikkeling van het landschapspark engageert Avansa zich de komende 2 jaar in de Vlaamse Ardennen op het vlak van herbestemming van kerkgebouwen en ontharding of vergroening van de publieke ruimte. Een herbestemmingstraject en een vergroeningstraject zijn niet zomaar trajecten: het zijn participatieve processen, met inspraak van onderuit, om het gemeenschapsleven en de gemeenschapszin te bevorderen.

Met dank aan de Leadermiddelen, een Europees Fonds voor plattelandsontwikkeling, waarop we indienden in 2024 zullen we:

  • in 2025 voor de kerken van Sint Andreas Strijpen (Zottegem) en Sint-Petrus Schorisse (Maarkedal) een actieplan hebben. Rond het kerkgebouw vergroten we het draagvlak, betrokkenheid van omwonenden en verhogen we de (erfgoed) waardering via ateliers, infosessies en inspiratiemomenten. Samen met het kerkbestuur, lokaal bestuur, betrokken burgers en Variant maken we een duurzaam actieplan voor de nieuwe functie van het kerkgebouw waarmee de lokale bewonersgroep verder aan de slag kan.
  • in najaar 2024 een collectieve onthardingsactie op publiek domein te Leeuwergem (Zottegem) uitvoeren. Deze groepsactie wordt opgevrolijkt met een prikkelende activiteit voor het brede publiek, een sensibiliseringsmoment en een interactieve buurtbevraging rond de mogelijke toekomstplannen voor de ruime omgeving.

Benieuwd naar de uitkomst van deze projecten of neem je graag deel?

In april 2024 werden binnen Leader maar liefst 17 projecten voor de streek Vlaamse Ardennen en Dender goedgekeurd, goed voor 2.003.011 euro totale projectkost en 1.301.957 euro cofinanciering.

Ook geïnteresseerd om aan de slag te gaan in de Vlaamse Ardennen, met een financieel duwtje in de rug?

Leader verspreidt regelmatig oproepen. Check www.leaderoostvlaanderen.be.

Landschapspark logobanner
Datum bericht ma 10 juni '24