Klimaat

Zijn lokale klimaatplannen sociaal?

Het klimaat is aan het veranderen, dat moeten we ondertussen niet meer uitleggen. Maar hoe we hier samen mee om kunnen gaan is een vraag die heel dringend gesteld moet worden. Dit op de agenda zetten is een focus van Avansa Vlaamse Ardennen-Dender voor de komende jaren.

Opgaande marilandicapopulier op de vollanderkouter zottegem 01 50043455053 o

Door het trage verloop en de wereldwijde omvang ervaren we klimaatverandering als een ver-van-mijn-bedshow waar we zelf niets aan kunnen veranderen.

Maar is dit wel zo? Er bestaan ondertussen toch al plannen om dit aan te pakken?

In onze regio Vlaamse Ardennen–Dender hebben alle gemeenten zich geëngageerd binnen een burgermeesterconvenant om de Europese klimaatdoelstellingen mee te helpen realiseren. Met als doel om tegen 2030 de CO² uitstoot op hun grondgebied met minstens 40% te reduceren. Dit is tot stand gekomen dankzij de samenwerking van intercommunale Solva en de provincie Oost-Vlaanderen met het project ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’ Lees meer op www.so-lva.be/klimaat-en-energie.

Uiteraard zijn lokale klimaatplannen op gemeenteniveau nodig om deze klimaatdoelstelling te realiseren. Bijna iedere gemeente heeft ondertussen een lokaal klimaatplan. We zien als sociaal culturele organisatie een kans om hier samen met burgers aan mee te werken.

We willen vooral nagaan hoe sociaal lokale klimaatplannen zijn. We kunnen nagaan hoe je gemeente met jou kan samenwerken om de klimaatuitdagingen aan te gaan. Er zijn al voorbeelden van dergelijke acties te vinden zoals de lancering van Burgerbudgetten in Kruisem en Erpe-Mere. Maar ongetwijfeld zijn nog veel andere acties mogelijk. Je kan er als inwoner mee over waken dat acties en maatregelen alle medeburgers ondersteunen, helpen en betrekken in plaats van uitsluiten.

Voor Avansa is het belangrijk dat de klimaatplannen naast ecologische en economische maatregelen ook sociale maatregelen hebben. Een sociale dimensie toevoegen aan de klimaatplannen is voor ons werken aan sociale duurzaamheid.

Datum bericht di 23 maart '21