Inzetten op een duurzame toekomst voor mensen in armoede

SOTR Veerle Stroobants

Stel jezelf even voor...

Ik ben Veerle Stroobants, ik werk voor het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. In 2018-2019 werkten we, samen met mensen in armoede en andere actoren in de strijd voor een meer rechtvaardige wereld, rond het thema duurzaamheid en armoede.

Toen we werd voor mij echt duidelijk hoe nauw de ecologische en sociale crisis met elkaar verweven zijn. Ze moeten dan ook samen aangepakt worden.

De ecologische en sociale crisis zijn nauw met elkaar verweven. Ze moeten dan ook samen aangepakt worden.

Waarover gaat de workshop 'Duurzame toekomst voor mensen in armoede'?

Tijdens de workshop ‘duurzame toekomst voor mensen in armoede’ licht ik, op basis van ons tweejaarlijks Verslag ‘Duurzaamheid en armoede’, toe hoe strijden voor duurzaamheid ook strijden tegen ongelijkheid is. Mensen in armoede moeten daarbij van dichtbij betrokken worden, omdat zij de gevolgen van klimaat- en milieuveranderingen van op de eerste rij ervaren en tegelijk minder mogelijkheden hebben om zich ertegen te beschermen of om te kiezen voor duurzame (consumptie-)alternatieven.

Stefan Goemaere van SAAMO West-Vlaanderen komt het project Papillon toelichten. Dat is een interessante praktijk waarbij energiezuinige toestellen van Bosh kunnen geleased worden door mensen in armoede, gecombineerd met een begeleidingsaanbod.

Iedereen, op welk levensdomein ook, kan bijdragen aan een meer solidaire, duurzame en verbonden samenleving!

Wie moet er echt deelnemen, en waarom?

Deze workshop richt zich tot iedereen die meer wil weten over de nauwe band tussen ecologische en sociale ongelijkheden, op basis van een overleg met mensen in armoede en diverse andere actoren, en met deze inzichten aan de slag wil gaan in zijn/haar eigen werk of engagement.

Wat interesseert jou zelf het meest aan het programma?

Het programma is aantrekkelijk omdat het zo gevarieerd is. Iedereen, op welk levensdomein ook, kan bijdragen aan een meer solidaire, duurzame en verbonden samenleving!

Datum bericht do 28 april '22