Duurzaamheid

Naar een hervormd landbouwbeleid

De huidige landbouwsector staat voor heel wat uitdagingen. Zowel de regeringen op verschillende niveaus als de boeren op het veld denken na over werkbare oplossingen en een mogelijk toekomstbeeld voor de landbouw.

Tractor 1815232 31194139335 o

Naar een hervormd landbouwbeleid: het belang van overleg.

De huidige landbouwsector staat voor heel wat uitdagingen. Zowel de regeringen op verschillende niveaus als de boeren op het veld denken na over werkbare oplossingen en een mogelijk toekomstbeeld voor de landbouw. Maar zijn deze twee benaderingen wel voldoende op elkaar afgestemd?

Eerst even wat context: voor welke uitdagingen staat de landbouwsector eigenlijk?

Er verschijnen op zijn minst zorgwekkende cijfers vanuit het Vlaamse platteland. In de laatste decennia zijn twee op drie landbouwbedrijven gestopt. Daarnaast zien we een steeds hogere leeftijd bij de gemiddelde actieve boer en heeft onderzoek aangetoond dat boeren zich steeds slechter voelen. De uitdagingen bij hedendaagse boeren zijn dan ook groot. Het begint reeds bij de zoektocht naar geschikte gronden. Maar ook de gevolgen van de klimaatverandering zijn niet meer te ontkennen. Er is een aanzienlijk verlies aan biodiversiteit en de bodemkwaliteit gaat erop achteruit. Om ons in de toekomst te verzekeren van een duurzame landbouw hebben we jonge, enthousiaste boeren nodig en meer ecologische landbouwpraktijken.

Biedt het hervormde Europese landbouwbeleid een antwoord op deze uitdagingen?

Europahuis Ryckevelde organiseerde hier in maart 2021 een inspirerend debat over. Politici gaan in gesprek met een jonge boer en nemen het recent hervormde Europese landbouwbeleid onder de loep: Hoe consequent zijn de voorgestelde maatregelen? Bieden ze een afdoend antwoord op de uitdagingen waar we voor staan? Zijn ze afgestemd op de realiteit op het veld of schieten ze in de praktijk hun doel soms voorbij? Kunnen boeren deze reeks omvormingen nog wel aan?

Hun bevindingen zijn via dit filmpje te herbekijken:

Voor pasklare antwoorden zijn de uitdagingen vaak te complex maar wel komen steeds de meest relevante vragen naar boven. Enkel door blijvend met elkaar in gesprek te gaan en elkaars stem te horen zijn oplossingen in de maak. Enkel wanneer beslissingen breed gedragen zijn is duurzame verandering in zicht.

Het is net deze aanpak waar we ook bij Avansa sterk in geloven.

Zo worden in het project ‘360° Open Ruimte in de Vlaamse Ardennen’ activiteiten georganiseerd die verschillende sectoren samenbrengen om na te denken over kwalitatieve invullingen van de resterende open ruimte. We gaan op een constructieve manier op zoek naar raakvlakken waar over de sectoren heen kan samengewerkt worden. We zetten in op overleg tussen beleid en praktijk. En toegegeven, soms liggen de standpunten gewoonweg te ver uit elkaar. Maar ook daar blijft een positieve dialoog belangrijk om de juiste conclusies aan het licht te brengen.

Logo banner 360 II
Datum bericht vr 2 april '21