Vrijwilligers

Werken met vluchtelingen of nieuwkomers

Gratis vorming voor vrijwilligers

Langste babbelonie 49237850997 o

Vluchtelingen en andere nieuwkomers zoeken hun weg in de samenleving. Gelukkig kunnen ze daarvoor rekenen op de ondersteuning van veel mensen. Op tal van manieren zetten mensen zich in om iets voor deze doelgroep te betekenen. Er worden activiteiten op touw gezet, inzamelacties georganiseerd, buddywerkingen opgestart , ontmoetingsmomenten en praattafels ingericht, ... en dit in de meeste gevallen met de onmiskenbare inzet van vrijwilligers.

Om deze inzet te ondersteunen biedt Avansa opnieuw heel wat gratis vorming aan voor vrijwilligers die werken met vluchtelingen of nieuwkomers.

We hebben een keuze gemaakt van 8 belangrijke thema’s. Alle thema’s worden online gegeven. De meeste thema’s kun je ook fysiek volgen op verschillende plaatsen in de provincie.

De ervaren begeleiders werken de vormingen uit op maat van de deelnemers en er is ook veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. We werken met kleine groepen zodat het steeds een fijne en veilige ervaring wordt.

Deze vormingsreeks is tot stand gekomen dankzij een samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering, IN-Gent en de 3 Avansa’s van Oost-Vlaanderen. Heb je nog vragen over de inhoud of over de aanpak? Neem dan zeker contact op met leila.zohrie@avansa-vlad.be

Hieronder vind je alle vormingen. Als je doorklikt, krijg je meer informatie en kun je je meteen inschrijven als je dat wilt.

Wacht daar niet te lang mee. De eerste vorming start al op 9 november, en dat is heel binnenkort!

Ben je professional of ken je geïnteresseerden? Geef deze kalender dan zeker door.

Mensen zonder wettig verblijf

Samenwerken in diversiteit

Mentaal welbevinden van vluchtelingen

Effectief reageren op discriminerende uitspraken

Zorgen voor jezelf als vrijwilliger

Duidelijke taal

Vluchtelingen en nieuwkomers begeleiden naar opleiding en werk

Statuten en procedures voor vluchtelingen en nieuwkomers – een inleiding

Meer over het project lees je op onze website via deze link

Is dit niet helemaal wat je zoekt, of wil je jezelf verder vormen? Kijk dan ook even bij, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Gastvrij Netwerk, Agentschap Integratie en Inburgering of IN-Gent.Zij organiseren ook vorming voor vrijwilligers, en vaak is die ook gratis. Misschien vind je daar wel wat je zoekt.

Datum bericht wo 27 oktober '21