Open ruimte voor een goed gesprek

“Het is dankzij dit project dat we elkaar nog beter hebben leren kennen en een bereidheid blijven voelen om met elkaar te communiceren en oplossingen te zoeken”. Een uitspraak van één van de projectpartners uit het project Open Ruimte, tijdens een gesprek op het slotevent eind november vorig jaar.

Magazine voorjaar 2023 2

Ons hart veerde blij op toen we hoorden dat het project het beoogde effect bereikt. Lees er meer over in ons voorjaarsmagazine.

In dat specifieke project creëerden we ruimte voor gesprek en ontmoeting tussen lokale besturen, boeren en burgers. Een evenwichtsoefening in hoe we samen kwalitatief kunnen inzetten op het beschermen van de open ruimte in de Vlaamse Ardennen ondanks de soms tegengestelde belangen. Want waar de één de mooie paardenhoeve bewondert, ziet de ander vooral een teloorgang van het lokale boerenleven (en de lokale voedselproductie). En waar de één een recht gazon aanlegt, ziet de ander een gemiste kans voor biodiversiteit. En toch horen alle partijen rond de tafel voor toekomstgerichte oplossingen.

Zoveel meningen, zoveel associaties, zoveel diverse perspectieven. Het samenleven in alle vormen van diversiteit (simpelweg: samenleven) is niet altijd evident. Minder leuk nieuws: er is geen pasklaar antwoord, op al die complexiteit. Het goede nieuws: dialoog is volgens ons een belangrijke bouwsteen in het vermogen van het goed “samen-leven”. Kunnen verschillen in mening en toch gedeelde gronden van waarden ontdekken, bijvoorbeeld op het vlak van een toekomstdroom, het belang van familiebanden, de zorg om de planeet, betaalbare energie, kwaliteitsvol voedsel, opvoeding van de kinderen, de beleving van de wijk, de herbestemming van een pand in de stad enz.

We zijn als mens niet perfect. We handelen naar wat we denken dat waar is en zijn geneigd om onze eigen waarheid als de enige of de enige juiste te zien. Oefenen in dialoog is bijgevolg essentieel, al is het maar om de eigen kijk te verruimen. Avansa Vlaamse Ardennen–Dender zet daarom in op de verbinding, de ontmoeting en het opzoeken van de meerstemmigheid– ook daar waar het schuurt, omdat het schuren mag.

We hebben heel wat in petto in 2023, dit magazine neemt je mee in onze projecten en activiteiten die op stapel staan. En wie weet, veert jouw hart er ook van op!

Veel leesplezier en inspiratie toegewenst.

Eva Buyst & Jos Gyssels, coördinatoren Avansa Vlaamse Ardennen-Dender

Datum bericht di 31 januari '23