Mediawijsheid

Interview Pieter Duysburgh

Project ondersteuning digitale oefenkansen (ODOK)

ODOK Pieder Duysburgh interview TOMVERBRUGGEN 2 T6 A3863 1200pix 72dpi

Bankzaken, online shoppen en boodschappen doen, een reis boeken, je belastingen invullen, videobellen met vrienden, … Steeds meer dingen gebeuren met de computer en via het internet.

Om mee te zijn met deze digitale versnelling is er een aanbod aan vormingen. Ook bij Avansa Vlaamse Ardennen-Dender organiseren we korte opleidingen rond digitalisering in de verschillende gemeenten van ons werkingsgebied.

Vanaf januari 2022 schakelen we een versnelling hoger. We willen mensen bereiken die zich niet aangesproken voelen door het bestaande aanbod van vormingen en diensten, die geen voeling hebben met de digitale wereld en er weinig benieuwd naar zijn. Door hen 'toevallig' in contact te laten komen met digitale toepassingen op momenten dat ze van diensten van een organisatie gebruik maken. In de vertrouwde omgeving zoals die van een dienstencentrum, een armoede-organisatie, ...

Onder de projecttitel ODOK (Ondersteuning Digitale OefenKansen) werken 5 Avansa’s een ondersteuningsaanbod uit voor organisaties die zo’n digitale oefenkansen willen aanbieden aan hun gebruikers.

Wat dit ondersteuningsaanbod precies inhoudt lees je hieronder. De collega’s van Avansa Waas en Dender interviewden Pieter Duysburgh die al proefdraaide in het Gentse. Pieter is medewerker van IMEC, het onderzoekscentrum voor digitale technologie verbonden aan de VUB.

Pieter, jij deed al proefsessies in een dienstencentrum. Wat hield dit in?

Een dienstencentrum was een goede plek om het traject te testen. We werken in 3 stappen: een eerste workshop over digitale inclusie, om iedereen wat meer inzicht te geven in het onderwerp. In de 2de sessie werken we verder: waar liggen de mogelijkheden voor oefenkansen voor deze organisatie? Hoe kunnen we mensen bereiken? Iedereen gaat daarna zelf aan de slag met de ideeën en enkele weken of maanden later is er de laatste workshop. We blikken terug op de ervaringen met de digitale oefenkansen en kijken we naar de toekomst: hoe gaan we hiermee verder?

In de 2de workshop werken de deelnemers naar digitale oefenkansen voor hun organisatie. Wat moeten we ons daar bij voorstellen? Kan je voorbeelden geven van ‘digitale oefenkansen’?

We denken eerst grondig na over de doelgroep, wat ze bij de organisatie komen zoeken en denken van daaruit over mogelijkheden voor oefenkansen. Dit kan van heel minimaal tot heel breed gaan. Van een pinterest groep waarin alle recepten worden verzameld, een QR code op tafel in de cafetaria met als boodschap: "scan deze code voor een verrassing" tot de jaarlijkse quiz waar deelnemende groepjes zich kunnen laten helpen door Google of een beurtsysteem waarbij iedere bezoeker een liedje kan kiezen in Spotify.

Het moeten niet altijd praktische dingen zijn. Oefenkansen mogen ook gewoon verrassen of entertainen. Wegwijs worden in de digitale wereld levert immers niet alleen praktische voordelen op, maar kan je leven zeker ook leuker maken. We willen in de eerste plaats werken aan de houding van de deelnemers: drempels wegnemen en hen zin doen krijgen om op de digitale trein te stappen.

Wat kan het profiel van de deelnemers aan de workshops zijn?

Iedereen die zin heeft, kan meedenken over digitale oefenkansen. Ideaal is een mix van professionele medewerkers met vrijwilligers van de organisatie, zoals in het Gentse dienstencentrum.

Het is zeker niet zo dat alleen wie al overtuigd is van digitale voordelen, welkom is. Belangrijker is dat de deelnemers aan de tafel de doelgroep van de organisatie goed kennen.

Dit zijn mooie én hoge ambities. Naast de 3 gratis workshops, staan de medewerkers en vrijwilligers er alleen voor?

In de laatste workshop kijken we naar de toekomst. Hoe zijn de experimenten met de oefenkansen verlopen? Wat nemen we mee, en hoe zetten we hier verder op in? Als er enthousiasme is, zoeken we naar een manier om de doelgroep van de organisatie blijvend digitale oefenkansen te bieden. We noteren de afspraken in een engagementsverklaring. En we denken na over intervisie.

Met steun van de Koning Boudewijnstichting en het ING Fonds voor een digitalere samenleving

Datum bericht do 3 februari '22